به مناسبت روز زن این آزمون برگزار می‌شود.
شما تا ۱۵ اسفند فرصت دارید که به این آزمون جواب بدهید
و در روز ۱۸ اسفند روز پدر به صورت آنلاین در اینستاگرام به آدرس nedaye.arameshe.ravan قرعه کشی صورت خواهد گرفت.
و به سه نفر از عزیزانی که به سوالات پاسخ درست داده اند مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هدیه داده میشود.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید