بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

(111) امیرعطا گرمسیری

درمانگران مرکز

(111) امیرعطا گرمسیری

aramravan
اشتراک گذاری
امیرعطا گرمسیری

امیرعطا گرمسیری

• عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
• دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
• متخصص برجسته و کاربلد کلینیک ندای آرامش روان

گذراندن دوره جامع درمانگری با رویکرد شناختی رفتاری CBT با عناوین:

• اضطراب
• وسواس
• افسردگی
• طرحواره درمانی
• اختلال شخصیت
• مهارت های زندگی
• مصاحبه بالینی و تشخیص
• اجرای پرسشنامه‌های شخصیتی میلون MCMI و چند وجهی مینه سوتا MMPI2RF

امیرعطا گرمسیری دارای سه مقاله با عناوین:
مقاله علمی پژوهشی:
با عنوان اثرات شیوهای فرزند پروری بر نشانگان اختلال سلوک دانش آموزان دوره متوسطه در فصلنامه خانواده و پژوهش وزارت آموزش و پرورش
مقاله علمی تخصصی:
با عنوان اثرات ویژگی‌های شخصیتی والدین بر نشانگان اختلال سلوک دانش آموزان مقطع متوسطه در فصلنامه مرکز توسعه پژوهش های نوین ایران
مقاله علمی تخصصی:
با عنوان پیش بینی کمال گرایی بر مبنای شیوهای فرزند پروری و ویژگی‎‌های شخصیتی دانش آموزان مقطع متوسطه در فصلنامه مرکز توسعه پژوهش های نوین ایران

تست

مقاله قبلی

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *