بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

خصیصه‌های روانپریشانه نامتناسب با خلق

انواع هذیان

خصیصه‌های روانپریشانه نامتناسب با خلق

aramravan
اشتراک گذاری

خصیصه‌های روانپریشانه نامتناسب با خلق:

شامل هذیان‌ها یا توهم‌هایی هستند که محتوای آن‌ها با مضامین تیپیک خلق افسرده یا مانیک هماهنگ نیست. درمورد افسردگی، هذیان‌ها یا توهم‌ها نباید شامل موضوعاتی مثل بی‌کفایتی شخصی، احساس گناه، بیماری، مرگ، هیچ‌انگاری، یا استحقاق مجازات باشند. در صورت وجود مانیا، هذیان‌ها یا توهمات نباید در برگیرنده مضمون‌های برخورداری از ارزش، قدرت، علم، یا هویت فوق‌العاده و یا داشتن ارتباطی ویژه با یک فرد مشهور یا الهی باشند. نمونه‌هایی از خصایص روان‌پریشانه ناهمخوان با خلق عبارتند از هذیان‌های گزند (بدون محتوای خود بزرگ پندارانه یا تحقیر خویشتن)، کاشت فکر، انتشار فکر، و هذیان تحت کنترل بودن که محتوای آن هیچ ارتباط واضحی با موضوعات ذکر شده در فوق ندارد.

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *