بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

(102) دکتر سعید حسین پور مقدمی آذر

روانپزشک

(102) دکتر سعید حسین پور مقدمی آذر

aramravan
اشتراک گذاری
دکتر سعید حسین پور مقدمی آذر

نام و نام خانوادگي:

سعید حسین پور مقدمی آذر

ميزان تحصيلات:

متخصص روانپزشکی

شغل:

روانپزشک

سوابق تحصيلي

*اخذ مدرك ديپلم در رشته تجربی دبيرستان رازی سال1376
*اخذ درجه پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1385
*اخذ درجه تخصص روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران1397

شركت در كارگاه ها و مدارك كسب شده

*کارگاه آموزشی مبتنی بر درمانهای شناختی_ رفتاری1396 CBT
* كارگاه زوج درمانی 1396
*مدرک درمانگری سوءمصرف مواد مخدر1390

فعاليت هاي پژوهشی

*بررسی رابطه نقش های جنسیتی با سالمت عمومی در افراد فاقد اختالل شخصیت1399

سوابق شغلي

*انجام خدمت پزشكان و پيراپزشكان در شازند اراک با سمت پزشک عمومی
*مطب پزشک عمومی از سال 1387-1393 در شهر اسالمشهر
*انجام خدمت پزشكان و پيراپزشكان در بیمارستان شهید مفتح ورامین-شهدای پاکدشت با سمت روانپزشک از سال 1397
تا آذر ماه سال 1399

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *