فوریه 25, 2020

نظریه روانشناختی عشق

چرا افراد عاشق می‌شوند؟ چرا برخی از شکل‌های عشق ماندگار و برخی دیگر زودگذر [...]
فوریه 25, 2020

ویژگی‌ های شخصیتی و رضایت زناشویی

ازخصوصیات شخصیتی می‌توان برای پیش بینی رفتارها و شخصیت‌ [...]
فوریه 19, 2020

روانشناسی عشق رمانتیک

بیشتر افراد می خواهند عاشق شوند، به خصوص وابستگان به خانواده. برای ما ، عشق [...]
اکتبر 30, 2019
مزایای ازدواج سالم برای اجتماع

مزایای ازدواج سالم برای اجتماع

زمانی که در جامعه درصد افرادی که در یک ازدواج سالم هستند بیشتر شود مزایای بی شماری نیز […]