بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

ملاک‌های تشخیص اختلال اسکیزوفرنی فرم

ملاک های تشخیص اسکیزوفرنی

ملاک‌های تشخیص اختلال اسکیزوفرنی فرم

aramravan
اشتراک گذاری

الف) ملاک‌های الف، ت، ث اسکیزوفرنی وجود داشته باشد.

ب) هر دوره این اختلال (از مرحله پیش درآمدی تا مرحله فعال و باقیه‌ای)حداقل یک ماه و حداکثر شش ماه طول کشیده باشد (اگر لازم است که پیش از بهبود دوره تشخیص گذاشته شود، آن را مشروط، باید تلقی کرد).

معین کنید کدام وجود دارد:

بدون خصایص مربوط به پیش‌آگهی خوب

با خصایص مربوط به پیش آگهی خوب که وجود حداقل دوتا از موارد زیر دال بر آن است:

1) علائم برجسته روانپریشی در عرض چهار هفته پس از نخستین تغییر مشهود در رفتار یا کردارهای معمول فرد شروع شده باشند.

2) در اوج دوره روانپریشی، سردرگمی (confusion) یا گم‌گشتگی (perplexity) وجود داشته باشد.

3) کارکرد پیش مرضی اجتماعی و شغلی بیمار خوب بوده باشد.

 

4) حالت عاطفی کند یا تخت وجود نداشته باشد.

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *