بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

(137) مژگان زندي

دسته‌بندی نشده

(137) مژگان زندي

aramravan
اشتراک گذاری
مژگان زندي

مژگان زندي دارای مدارک تحصیلی زیر می‌باشد:

• كارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد نائين
• كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی بين الملل كيش
• دانشجو دكترا روانشناسی سلامت بين الملل امارات (در حال اتمام مراحل پايان نامه)

ایشان همچنین دارای گواهينامه‌های كارگاه‌های ذيل هستند:
• كارگاه طلاق درمانی، كارگاه طرحواره درمانی، سكس تراپی، نوروفيدبك، شرح حال بالينی، چهره شناسی و زبان بدن
• گذراندن دوره ٥٠٠ساعته كارورزی دكتر علی محمد نظری


مراكز كاری مژگان زندي:
• به مدت دو سال مشاور دادگاه خانواده دادگستری شهرستان كامياران كلينيك روان
• به مدت يكسال مدرس دانشگاه پيام نورهرسين
• پژوهشگر طرح تحقيقاتی پيشگيری از جرم در زندان كرمانشاه
• به مدت يكسال در كلينيك ندای ارامش روان
• دارای لوح تقدير به عنوان مشاور برتر در استان كردستان

مقالات چاپ شده ایشان:
١. بررسی مقایسه سبک دلبستگی و رضایت از زندگی بین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی وعادی شهر تهران
٢. تأثیر درمان مبتنی بر بخشش بر رضایتمندی زناشویی در زنان متاهل شهر کرمانشاه
٣. تاثیر درمان مبتنی بر بخشش بر سبک های حل تعارض و استرس والدگری، در زنان متاهل شهر کرمانشاه
٤. بررسی رابطه بین خودکارآمدی برموفقیت معلمان مدارس ابتدایی
٥. بررسی رابطه بین سبک‌های تفکرباهوش هیجانی و تعهد سازمانی درمدیران مدارس شهرتهران
٦. بررسی میزان اعتیاد اینترنتی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور
٧. بررسی تاثیر فناوری ارتباطات با تکیه بر اینترنت و ماهواره
٨. بررسی رابطه هوش هیجانی با اضطراب دانش آموزان

تست

مقاله بعدی

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *