بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

نظريه مدل‌های خانواده

مشاوره خانواده وبلاگ آجری

نظريه مدل‌های خانواده

aramravan
اشتراک گذاری
نظریه مدل‌های خانواده

نظریه مدل‌های خانواده در اینجا به آن پرداخته شده است. ما در کلینیک ندای آرامش روان به شما در زمینه‌های مختلف خانواده کمک خواهیم کرد.

مك كردای واپستین (2009) سه مدل از رویكرد خانواده مواد به مصرف مواد را مطرح می‌كنند.

1-مدل رفتاری خانواده

تأكید مدل رفتاری بر رفتارهای تقویت كننده اعضای خانواده از سوء مصرف كننده مواد است. مشاهده شده است كه اعضای خانواده غالباً به طور ناخواسته، به شیوه‌ای عمل می‌كنند كه مصرف مواد مورد حمایت قرار می‌گیرد.

برای مثال همسر سوء مصرف كننده مواد ممكن است مطیع بودن همسرش هنگام نوشیدن الكل یا مصرف مواد را، نسبت به زمانی كه تندخو، بی ثبات و هوشیار است، ترجیح بدهد (مك كرادی و اپستین، 2009).

2-مدل سیستم‌های خانواده

مدل سیستمی خانواده بر نقش‌های به هم وابسته اعضای خانواده تأكید دارد. نقش‌های متغیر- حتی نقش‌های به ظاهر منفی سوء مصرف كننده مواد غالباً از سوی خانواده با مقاومت مواجه می‌شود، چون كه تغییر مُلزم سازگاری مجدد با سایر نقش‌های خانواده است.
در خانواده‌های الكلی یا سوء مصرف كننده مواد، مرزها، الگوهای روابط (زن، شوهر یا والد، كودك) اغلب در هم ریخته آشفته است است كه خود زمینه‌ای برای سوء مصرف مواد و یا تداوم آن می‌باشد (مك كرادی و اپستین، 2009).

3-مدل بیماری خانواده

مدل بیماری خانواده این واقعیت را نشان می‌دهد كه نه تنها سوء مصرف كننده مواد، بلكه سایر اعضای خانواده از اختلال رنج می‌برند. اعضای خانواده و همین‌طور سوء مصرف كننده نیازمند درمان هستند، زیرا اختلال خانواده تا حدی سوء مصرف مواد را تداوم می‌بخشد (مك كرادی و اپستین، 2009).

 

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *