بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

پرسشنامه های روانشناسی دسته‌بندی نشده

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-۳۰MCQ)

aramravan
اشتراک گذاری

ردیف سوال کاملا موافقم نسبتا موافقم کمی موافقم موافق نیستم
1 نگرانی به من کمک می کند تا از مشکلات آینده اجتناب کنم.        
2 نگرانی برایم خطرناک است.        
3 درباره افکارم خیلی فکر می کنم.        
4 با نگرانیم خودم را مریض می کنم.        
5 زمانی که در حال فکر کردن درباره یک مشکل هستم از نحوه کار کردن ذهنم آگاهم.        
6 اگر فکر نگران کننده ام را کنترل نکنم، و سپس آن فکر به وقوع بپیوندد به خاطر کوتاهی من است.        
7 برای اینکه منظم باشم به نگرانی نیازمندم.        
8 در مورد لغات و اسامی اعتماد کمی به حافظه ام دارم.        
9 تلاش زیادی می کنم تا افکار نگران کننده ام را متوقف کنم.        
10 نگرانی به من کمک می کند تا چیزهای ذهنم را طبقه بندی کنم.        
11 نمی توانم افکار نگران کننده ام را نادیده بگیرم.        
12 بر افکارم نظارت می کنم (ناظر بودن بر افکار).        
13 باید همیشه تحت کنترل افکارم باشم.        
14 بعضی مواقع حافظه ام می تواند مرا به اشتباه بیاندازد.        
15 نگرانیم می تواند مرا دیوانه کند.        
16 همواره از فکرم آگاهم        
17 حافظه ضعیفی دارم        
18 توجه دقیقی به شیوه کارکرد ذهنم دارم.        
19 نگرانی به من کمک می کند تا از عهده کارهایم برآیم.        
20 عدم توانایی در کنترل افکارم نشانه ضعف من است.        
21 زمانی که نگرانیم شروع می شود، نمی توانم آن را متوقف کنم.        
22 به خاطر عدم کنترل افکار خاصی تنبیه خواهم شد.        
23 نگرانی به من کمک می کند تا مشکلاتم را حل کنم.        
24 در مورد مکانها اعتماد کمی به حافظه ام دارم.        
25 فکر کردن در مورد افکار خاص خیلی بد است.        
26 به حافظه ام اعتماد ندارم.        
27 اگر نمی توانستم حافظه ام را کنترل کنم، قادر نبودم به وظیفه ام عمل نمایم.        
28 لازم است که نگران باشم تا به خوبی کار کنم.        
29 در مورد فعالیت ها اعتماد کمی به حافظه ام دارم.        
30 دائما افکارم را بررسی می کنم.        

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه توسط ولز در سال ۱۹۹۷تدوین شده است و از یک مقیاس خودگزارشی ۳۰ ماده ای که باورهای افراد در باره ی تفکراتشان را مورد سنجش قرارمی دهد.پاسخ به سوالات آن درقالب یک مقیاس چهار درجه لیکرت۱-موافق نیستم  الی٤-کاملا موافقم محاسبه می شود. این مقیاس دارای پنج خرده مقیاس می باشد شامل:۱-باورهای نگرانی مثبت ۲–باورهای غیرقابل کنترل ۳–باورهای صلاحیت شناختی ٤– باورهای منفی عمومی ۵– خودهشیاری شناختی می باشد.

سوالات مربوط به هر بعد

باورهای نگرانی مثبت 1، 7، 10، 19، 23، 28
باورهای فراشناختی منفی 2، 4، 9، 11، 15، 21
کارآمدی شناختی پایین 8، 14، 17، 24، 26، 29
باورهای فراشناخت منفی در مورد افکار 6، 13، 20، 22، 25، 27
خودآگاهی شناختی 3، 5، 10، 12، 16، 18، 30

 

برای محاسبه امتیاز مربوط به هر بعد، امتیاز مربوط به تک تک سوالات آن بعد را باهم جمع نمائید.

روایی و پایایی

شیرین زاده این پرسشنامه را برای جمعیت ایران ترجمه و آماده نموده است ضریب الفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه ایرانی 91/0گزارش شذه است و برای خرده مقیاسهای  کنترل ناپذیری ،باورهای مثبت ،خود هشیاری شناختی، اطمینان شناختی، ونیاز به کنترل افکار منفی به ترتیب در نمونه ایرانی 87/0 و 86/0و 81/0و 80/0و 71/0گزارش شده است.

در بررسی روایی سازه­ای آن که با استفاده از تحلیل عاملی صورت گرفته بود، مورد تایید قرار داده­اند و  پایایی آن را با آلفای کرونباخ برای کل و زیر مقیاسها ما بین ۷۶٪الی۹۳٪ گزارش کرده اندو همچنین روایی واعتباراین پرسشنامه به وسیله دو روانشناس بالینی ویک روانپزشک بررسی و به منظور سنجش انسجام درونی[1] از طریق روش دو نیمه کردن[2] و از طریق روش الفای کرونباخ[3]  ضریب ۷۹٪ بدست آمده همچنین به منظور اعتبار (پایایی)[4] پرسشنامه فراشناخت مقیاس روی 52 نفر اجرا گردیده و ضریب پایایی آن88 /0=rدست آمده است (یوسفی و همکاران،۱۳۸۵).

 

 

: منبع Wells A: Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. Chichester, UK: Wiley; 2000.

 

[1]– Internal consistency

[2]– Split-half

[3]– Cronbach

[4]– Satbili

کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره ندای آرامش روان

با مدیریت دکتر امیر پیرایش

آدرس مراجعه حضوری مراجعان محترم جهت استفاده از خدمات روانشناسی

شعبه اول: فلکه دوم صادقیه، ابتدای ستارخان، بلوار شهدای صادقیه شمالی پلاک 4، واحد 7

شعبه دوم: سعادت آباد، بلوار فرحزادی، نبش گلستان دوم، طبقه 6، واحد 41

خدمات روانشناسی در شبکه های اجتماعی

اگر به اینستاگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به تلگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به واتساپ دسترسی دارید

09924793881

می توانید با ما از طرق بالا در ارتباط باشید

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سوالی دارید تماس بگیرید