می 9, 2021

اختلال اضطراب ناشی از ماده دارو

اختلال اضطراب ناشی از ماده دارو: اختلال اضطراب ناشی از ماده/دارو، سندرمی است كه در آن، سمپتوم های […]
می 9, 2021

اختلال لالی انتخابی

اختلال لالی انتخابی: در DSM-IV لالی انتخابی یا سلكتیو میوتیسم(selective mutism) در طبقه اختلالاتی كه معمولا در نوزادی، […]
می 9, 2021

اختلال اضطراب تعمیم یافته

اختلال اضطراب تعمیم یافته: اختلال اضطراب تعمیم یافته (Generalized Anxiety Disorder) یا “GAD” نوعی اختلال فراگیر است كه […]
می 9, 2021

اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی: در DSM-IV نام این اختلال فوبیای اجتماعی(social phobia) و نام فرعی آن اختلال اضطراب اجتماعی […]
می 9, 2021

فوبی خاص

فوبی خاص فوبی‌های خاص (specific phobias) عبارتند از ترس های افراطی، غیرمنطقی، و مداوم نسبت به یك شیء […]
می 9, 2021

آگورافوبيا

شرح مقدماتی اختلال آگورافوبیا: حدود بیست درصد افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی، آگورافوبیا نیز دارند. افراد مبتلا […]
می 9, 2021

اختلال وحشتزدگی

اختلال ترس و اضطراب در وحشتزدگی ترس در حضور یك تهدید كه به آسانی قابلِ شناسایی است روی […]
می 8, 2021

فرزانه کریمی

فرزانه کریمی – کارشناسی روانشناسی کودک از دانشگاه الزهرا – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی – دارای گواهی‌های مهارت‌های […]
می 8, 2021

الهام بارسلطان

الهام بارسلطان روان درمانگر و مشاور خدمات: – بحران‌های عاطفی (عشق و جدایی) – سستی و اهمالکاری – […]