ژوئن 14, 2021
زوج درمانگر خوب در تهران

زوج درمانگر خوب در تهران

زوج درمانگر خوب در تهران را در تهران و در کلینیک ندای آرامش روان بیابید. اختلافات بین زوجین و […]
ژوئن 12, 2021
مشاوره پیش از ازدواج در تهران

مشاوره پیش از ازدواج در تهران

مشاوره پیش از ازدواج تهران از دلایلی که رفتن به مشاوره را برایمان مهم و الزامی کرده است […]
ژوئن 9, 2021
مشاوره خانواده در تهران

مشاوره خانواده در تهران

مشاوره خانواده در تهران یک گستره زیادی از مسائل و چالش های موجود در خانواده ها را شامل می […]
می 1, 2021
مدل‌های ارزيابی خانواده

مدل‌های ارزيابی خانواده

در اين قسمت با عنايت به موارد فوق به تعدادی از مدلهای ارزيابی خانواده [...]
می 1, 2021
ارزيابی عملكرد خانواده

ارزيابی عملكرد خانواده

امروزه سنجش و ارزيابی مختصات و ويژگی‌های پيرامونی انسان به احاظ [...]
می 1, 2021
تعريف عملكرد خانواده

تعريف عملكرد خانواده

يعني توانايی خانواده در هماهنگی با تغييرات ايجاد شده در طول حيات، حل تضادها [...]
می 1, 2021
نظریه مدل‌های خانواده

نظريه مدل‌های خانواده

مك كردای واپستين (2009) سه مدل از رويكرد خانواده مواد به مصرف مواد را مطرح [...]
آوریل 29, 2021

عملكرد خانواده

بورگس و لاك در رابطه با خانواده مي‌نويسد «خانواده گروهي است متشكل [...]
آوریل 29, 2021

نقش خانواده‌ ها در اعتياد

اگر خانواده‌ای کاركردگرا باشد، افرادی سالم پرورش خواهد داد. در تعريف خانواده [...]