ساعت کاری

16.30 – 8.00
شنبه
16.30 – 8.00
یکشنبه
16.30 – 8.00
دوشنبه
16.30 – 8.00
سه شنبه
16.30 – 8.00
چهارشنبه
بسته
پنج شنبه
بسته
جمعه

دکترها

 • علی اصغر خدا دوست
 • مجید سمیعی
 • فرهاد شکوهی
 • توفیق موسیوند
 • سمیرا کریمی

بیمارستان

 • بیمارستان شهید رجایی
 • بیمارستان میلاد
 • هتل بیمارستان گاندی
 • بیمارستان عرفان
 • پژوهشکده سلول‌های بنیادی

اضطراری

 • اضطراری 1: 0123456789
 • اضطراری 2: 0123456788
 • اضطراری 3: 0123456787
 • اضطراری 4: 0123456786
 • اضطراری 5: 0123456785

رزرو آنلاین نوبت

برای اعلام تاریخ و زمان دقیق تر تماس میگیریم.