سپتامبر 8, 2021
سلامت- روان کودک به چه معناست

سلامت روان کودک به چه معناست؟

سلامت روان کودک بر طرز تفکر، احساس و عملکرد او تأثیر می گذارد. مراقبت از سلامت
آگوست 29, 2021
پاراسومنیا_1

پاراسومنیا چیست؟

پاراسومنیا گروهی از اختلالات خواب هستند که درآنها رفتارها و عملکردهای فیزیکی یا گفتاری ناخوشایند و غیرمطلوبی