سپتامبر 22, 2021
آسیب های فضای مجازی

آسیب های فضای مجازی

آسیب های فضای مجازی، ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که
سپتامبر 4, 2021
اختلال کم توجهی در کودکان

اختلال بی توجهی کودکان

اختلال کم توجهی و بیش فعالی عارضه‌ای مغزی است که کنترل رفتار را برای کودک دشوار می‌سازد. رفتار تمام کودکان