سپتامبر 7, 2021
انواع اختلالات روانی

انواع اختلالات کودکان استثنایی

کودک استثنایی اول یک کودک است و بعد کودکی است با خصوصیات و تفاوتهای استثنایی نسبت به سایر کودکان
سپتامبر 5, 2021
مرکز مشاوره کودک و نوجوان

مرکز مشاوره کودک و نوجوان

مرکز مشاوره کودک و نوجوان نوعی درمان است که بر کودکان خردسال و نوجوانان با یک یا چند بیماری روانی تمرکز دارد. همچنین به کودکانی
سپتامبر 4, 2021
اختلال کم توجهی در کودکان

اختلال بی توجهی کودکان

اختلال کم توجهی و بیش فعالی عارضه‌ای مغزی است که کنترل رفتار را برای کودک دشوار می‌سازد. رفتار تمام کودکان