سپتامبر 12, 2021
حمله پانیک

درمان پانیک

درمان پانیک یک هجوم ناگهانی از حس ترس و اضطراب است. این حمله علائم جسمی و روانی ایجاد می کند.