سپتامبر 25, 2021

مهارت های ترسیمی کودکان

مهارت های ترسیمی کودکان، کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی، قادر به بیان هیجانات
ژوئن 27, 2021
بازی درمانی در مرکز مشاوره آرامش روان

بازی درمانی در کودکان چیست؟

بازی درمانی در کودکان روشی برای برآورده کردن و پاسخگویی به نیازهای بهداشت روانی کودکان است. و از طرف متخصصان به عنوان یک مداخله مؤثر و مناسب