آگوست 18, 2021
درمان استرس معده

درمان استرس معده

استرس، زخم معده ایجاد نمی کند، ولی اگر شخصی بیماری معده مثل زخم معده یا اثنی عشر داشته باشد. استرس آن