آگوست 23, 2021

کنترل خشم و عصبانیت

کنترل خشم و عصبانیت همیشه مسئله ای حساس بوده است که بسیاری از انسان ها در طول زندگی قادر به انجام آن نیستند
آگوست 21, 2021
روش های تقویت اعتماد به نفس

روش های تقویت اعتماد به نفس

اعتماد به نفس یک جور طرز فکر مثبت راجع به خودتان و توانایی‌هایتان است و درست همان موقعی که همه
جولای 29, 2021
روانشناس مثبت گرا

روانشناسی مثبت گرا چیست؟

روانشناسی مثبت‌گرا به بررسی و مطالعه ویژگی‌‌های مثبت زندگی (رفاه، خوشبختی، رضایت و توانایی پیشرفت در زندگی)
جولای 14, 2021
_12کنترل استرس

مشاوره کنترل استرس

تصور مردم از دنیای ماشینی امروزه که با سرعتی بی وقفه در حال پیشرفت است این است که تکنولوژی و زندگی مدرن آسایش و آرامش
جولای 6, 2021
راه های درمان وسواس

راه های درمان وسواس

بیماری وسواس یکی از بیماری های شایع در حوزه روانپزشکی است. که میلیون ها نفر در دنیا را گرفتار خود کرده است. شیوع این بیماری