جولای 22, 2021
مشاوره فردی

مراحل مشاوره فردی

مراحل مشاوره فردی نوعی مشاوره است که در آن روانشناس یا درمانگر به مراجعه کننده کمک می کند تا از برزخی