سپتامبر 12, 2021
حمله پانیک

درمان پانیک

درمان پانیک یک هجوم ناگهانی از حس ترس و اضطراب است. این حمله علائم جسمی و روانی ایجاد می کند.
آگوست 4, 2021
اختلال شخصیت شناسی

 اختلال شخصیت شناسی چیست؟

اختلال شخصیت شناسی نوعی اختلال روانی است که الگوی فکر، عملکرد و رفتار فرد در آن ناسالم می شود.