جولای 14, 2021
عدم تمرکز

دلیل عدم تمرکز و حواس پرتی

عدم تمرکز و حواس‌ پرتی می‌تواند به دلیل چند‌شغله بودن افراد، افزایش مسئولیت‌های خانه و خانواده و … باشد