می 23, 2021
درمان های روانشناختی

درمان های روانشناختی

درمان های روانشناختی رفتاری در رواندرمانی شناخته شده ترین و مقبولترین روش درمانی در دنیا به شمار می رود.