جولای 31, 2021
روانشناسی رشد

روانشناسی رشد چیست؟

روانشناسی رشد شاخه‌ای از علم روان‌شناسی ‌است که به توصیف و تبیین تغییرات در طول زندگی فرد می‌پردازد. و از رشته‌های