جولای 31, 2021
روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت چیست؟

روانشناسی شخصیت به ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های درک، هیجان و ویژگی‌های ارادى و بدنی افراد و همچنین چگونگی سازگاری
جولای 31, 2021
روانشناسی رشد

روانشناسی رشد چیست؟

روانشناسی رشد شاخه‌ای از علم روان‌شناسی ‌است که به توصیف و تبیین تغییرات در طول زندگی فرد می‌پردازد. و از رشته‌های
جولای 29, 2021
روانشناسی شناختی

روانشناسی شناختی چیست؟

روانشناسی شناختی از ابتدا هدف گرا و مسئله محور بوده است. یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید این است که مشکلات خود را شناسایی کرده