جولای 31, 2021
روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت چیست؟

روانشناسی شخصیت به ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های درک، هیجان و ویژگی‌های ارادى و بدنی افراد و همچنین چگونگی سازگاری