آزمون روانشناسی

آزمون WCST

 

کارکردهای اجرایی اصطلاحی است که تمامی فرآیندهای شناختی پیچیده راکه در انجام تکالیف هدف مدار دشوار یا جدید ضروری هستند در خود جای می دهد. و شامل توانایی ایجاد درنگ یا بازداری پاسخ خاص و به دنبال آن برنامه ریزی توالی های عمل و حفظ بازنمایی ذهنی تکالیف بوسیله حافظه کاری است. اصطلاح کارکردهای اجرایی به مجموعه وسیعی از فرآیندهای فراشناختی آگاهانه از قبیل برنامه ریزی، جست وجو سازمان یافته، کنترل تکانه، رفتار هدفمند، بازنمایی اهداف، نگهداری مجموعه، به کارگیری راهکارهای انعطاف پذیر، توجه انتخابی، کنترل توجهی، شروع اعمال سیالی و روانی و ارزیابی خود و عملکرد اشاره می کند.

معرفی آزمودنی و تفسیر

مریم رامندی دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی  و25ساله وراست دست می باشد. و مراحل رشدی وی طبیعی بوده است. بیماری خاصی نداشته است.  در این آزمون وی 6 طبقه را تکمیل کرده است و 63پاسخ صحیح را ارائه داده است و مرتکب 16 پاسخ اشتباه شده. در 10 کوشش اولیه به پاسخ رنگ پرداخته است و در طبقه اول هیچ پاسخ تکراری و مبهم وجود نداشت. سپس مراجع طبقات بعدی شکل، تعداد، رنگ، شکل و تعداد را کامل کرد وپس از تکمیل هر طبقه چند پاسخ تکراری داشت که نمره خام برای پاسخ های تکراری 15 بدست آمد که 12 تا از این پاسخ ها درون دایره قرار گرفتند( نشان دهنده اشتباهات تکراری) و درصد اشتباهات تکراری 19% است. در طول 79 کوشش نمره خام  76 پاسخ مفهومی برابر با 42% و نمره  خام دانش یادگیری وی برابر با 3.4 است که دانش یادگیری مثبت کارآیی بهبود یافته آزمودنی در طول طبقات متوالی را نشان می دهد. برروی این آزمودنی هم هوش وکسلر بزرگسالان و هم آزمون حافظه وکسلر انجام شد که در کل نتایج هر سه آزمون عملکرد در دامنه خوب را نشان می دهند و اینکه آزمودنی مشکل خاصی نداشت و نتایج جزئی تر در تفسیر هر آزمون بحث و منظور گردید.

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *