بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

اختلال افسردگی عودکننده گذرا

افسردگی

اختلال افسردگی عودکننده گذرا

aramravan
اشتراک گذاری

ملاکهای پژوهشی DSM-IV-TR در مورد اختلال افسردگی عودکننده گذرا (Recurrent brief depressive disorder):

الف) فرد به جز از نظر مدت، باید ملاک های مربوط به افسردگی اساسی باشد.

ب) دوره‌های افسردگی ذکر شده در ملاک الف حداقل ۲ روز و حداکثر دو هفته طول بکشد.

پ) دوره‌های افسردگی مذکور را حداقل ماهی یک بار و در ۱۲ ماه پیاپی رخ دهد و ربطی به دوره قاعدگی نداشته باشد.

ت) بر اثر ادوار مذکور که خلق بیمار افسرده است، به لحاظ بالینی رنج و عذابی چشمگیر پیدا شود یا کارکرد های شغلی، اجتماعی، و سایر کارکردهای مهم فرد مختل شود.

ث) علائم مذکور ناشی از اثرات جسمی مستقیم یک ماده (مثلاً مواد مورد سوءمصرف یا از داروها) یا یک بیماری طبی عمومی (مثل کم کاری تیروئید) نباشد.

ج) در گذشته هرگز دوره‌ای از نوع افسردگی اساسی رخ نداده باشد و فرد واجد ملاک های مربوط به اختلال دیس تایمی هم نباشد.

چ) در گذشته هرگز دوره‌ای از نوع مانیا، مختلط، یا هیپومانیا رخ نداده باشد و فرد واجد ملاک های مربوط به اختلال سیکلوتایمی هم نباشد. نکته: اگر تمام دوره های شبه مانیا، شبه مختلط، و شبه هیپومانیا، ناشی از دارو یا درمان باشد، این شرط لازم نیست.

ح) آشفتگی خلقی مذکور صرفاً در حین اسکیزوفرنی، اختلال اسکیزوفرنی‌فرم، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال هذیانی، یا اختلال روانپریشی نامعین پیدا نشود.

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *