بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

اختلال بازار هراسی چیست

اختلالات اضطرابی

اختلال بازار هراسی چیست

aramravan
اشتراک گذاری

ترس از حضور در مکان ها یا موقعیت هایی که گریز از آنها ممکن است دشوار یا شرم آور باشد و یا در صورت  بروز حمله هول دسترسی به کمک امکان پذیر نباشد غالبا منجر به اجتناب از موقعیت ها با مکان های ترس آور می شود برای مثال:

ازدحام و شلوغی

مغازه ها

پل ها

تونل ها

سفر با اتوبوس، قطار یا هواپیما

تئاتر

ایستادن در صف

اتاق های در بسته ی کوچک

 

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *