بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

اختلال تندچرخی

اختلال تندچرخی افسردگی

اختلال تندچرخی

aramravan
اشتراک گذاری

ملاک‌های DSM-IV-TR در مورد مختصه‌ تندچرخی (Rapid – cycling specifier)

مشخص کنید که آیا مورد زیر وجود دارد یا نه:

با تند چرخی (قابل اطلاق بر اختلال دو قطبی I، II است)

لااقل چهار دوره آشفتگی خلقی در ۱۲ ماه گذشته واجد ملاک‌های دوره افسردگی اساسی، مانیا، مختلط، یا هیپومانیا باشد.

نکته: هر دوره را زمانی می‌توان خاتمه یافته تلقی کرد که یا به مدت لااقل ۲ ماه فروکشی نسبی یا کامل وجود داشته باشد، یا دوره‌ای عکس دوره قبلی حادث شده باشد (مثلاً دوره افسردگی اساسی به دوره مانیا تبدیل شده باشد).

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *