بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

استفاده از طرح واره ها برای زوج درمانی

مشاوره زوج

استفاده از طرح واره ها برای زوج درمانی

aramravan
اشتراک گذاری

طرحواره درمانی برای زوج ها رویکردی جامع و یکپارچه نگر
طرحواره درمانی برای زوج ها رویکرد درمانی جامعی است که از تکنیکهای شناختی، رفتاری و تجربی برای رهایی از تله های طرحواره استفاده می کند

استفاده از طرح واره ها برای زوج درمانی

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *