آزمون روانشناسی

الف: پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا                               ب: پرسشنامه سبک رهبری لیکرت

 

کد داوطلب: مدرک تحصیلی:  دیپلم ¨     کاردانی ¨    کارشناسی     ¨کارشناسی ارشد وبالاتر ¨
جنس: زن¨       مرد       ¨ سابقه خدمت: کمتراز10 سال ¨      بین 10 تا 20 سال          ¨ بیش از20 سال¨
سن:  کمتر از30 سال ¨                   بین 30تا 40 سال                      ¨بیش از40 سال       ¨
ردیف گزاره ها کاملا” مخالف مخالف نظری ندارم موافق کاملا” موافق
1 درمقایسه با کاروفعالیتم احساس می کنم،حقوق ومزایایم کافی است.

 

         
2 درمقایسه با دیگرکارکنان اداره حقوق ومزایایم مناسب است.

 

         
3 امکانات رفاهی به طور عادلانه بین کارکنان مدارس توزیع می شود.

 

         
4 شغل من با توانایی ام متناسب است.

 

         
5 اکثر اوقات از مشاهده نتیجه کارم احساس خشنودی می کنم.

 

         
6 من ازکارم بیشتر ازاوقات فراغتم لذت می برم.

 

         
7 من احساس می کنم که درکارم استقلال وآزادی عمل دارم.

 

         
8 پیشرفت وترقی شغلی به لیاقت وتوانمندی فردی بستگی دارد.

 

         
9 درمدرسه ما به فرد امکان بروز توانمندی ها واستعدادهایش داده می شود.

 

         
10 مدیر به ایجاد فرصت های برابر برای پیشرفت پرسنل،اعتقاد وتأکید دارد.

 

         
11 دراین مدرسه کارکنان احساس وروحیه همکاری با یکدیگر را دارند.

 

         
12 از اینکه درمحیط کارم افراد با صداقت واعتماد متقابل کار می کنند، احساس رضایت دارم.          
13 ارتباط بین مدیر وکارکنان، به صورت مکتوب و رسمی است.

 

         
14 مدیر،مشکلات را با کارکنان مطرح می کنند وآنها را درتصمیم گیری های مربوطه دخالت می دهند.          
15 مدیراطلاعات مورد نیاز را ازکارکنان اخذ می کند وخود به تنهایی تصمیم می گیرد.          
16 بین مدیر وکارکنان همدلی واعتماد وجود دارد.

 

         
17 فضای فیزیکی ومیزان نورمحیطی که من درآن کارمی کنم مناسب است.

 

         
18 دکوراسیون وتجهیزات اداری محیطی که من درآن کارمی کنم مناسب است.

 

         
19 سرمایش وگرمایش محیطی که من درآن کار می کنم مناسب است.

 

         
ردیف مدیرشما تا چه حد: بسیار زیاد زیاد تا حدی کم بسیار کم
1 علاقه مند است به عنوان سخنگوی دبیران عمل نماید.

 

         
2 از تشویق های اتفاقی استفاده می نماید.

 

         
3 به معلمان اعتماد واطمینان کامل دارد.

 

         
4 به دبیران درانجام کار آزادی عمل می دهد.

 

         
5 بدون مشورت با دبیران، عمل می نماید.

 

         
6 به اجرای بخشنامه ها وآیین نامه ها تأکید می ورزد.

 

         
7 به دبیران انتظارات خود را بیان می کند.

 

         
8 تصمیم سازنده دبیران را به کار می گیرد.

 

         
9 نوع پاداش ها وتقدیرها را توسط جمع تعیین می نماید.

 

         
10 رفتار دوستانه دارد وبا آغوش باز دبیران را می پذیرد.

 

         
11 علاقه مند به ایجاد تغییر درجهت بهبود امور مدرسه است.

 

         
12 برنامه کارهایی را که باید انجام گیرد،خود تنظیم می کند.

 

         
13 دبیران را تشویق می کند تا بهتر ازقبل عمل نمایند.

 

         
14 دبیران را به کارکردن وفعالیت مؤثربرمی انگیزد.

 

         
15 مشارکت دبیران را برمی انگیزد.

 

         
16 خواسته خود را به طور دستوری وآمرانه بیان می کند.

 

         
17 ازدبیران می خواهد که در تحقق هدف ها سخت بکوشند.

 

         
18 جوانب انسانی کار وخشنودی دبیران را در نظر می گیرد.

 

         
19 برای گوش دادن به صحبت های دبیران فرصت ایجاد می نماید.

 

         
20 تصمیم گیری ها را به طور تجویزی در شورای مدرسه مطرح می نماید.

 

         
21 نظارت بر انجام کارها براساس مسئولیت هرفرد را به دبیران سپرده است.

 

         
22 نظراتش را با دبیران درمیان گذاشته وازواکنش آنها مطلع می شود.

 

         
23 نسبت به غیبت دبیران حساسیت نشان می دهد.

 

 

         
24 درصورت مطلوب بودن نتیجه کار دبیران، ازآنها قدردانی می کند.

 

         
25 به قضاوت دبیران درامور آموزشی وانضباطی دانش آموزان اطمینان دارد.

 

         
26 می کوشد به دبیران تحمیل کند که نظرش به نفع آنها ودانش آموزان است.

 

         
27 ازدبیران می خواهد که استانداردها ومقررات را دقیقا” رعایت کنند.

 

         

 

الف: پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا: به منظور سنجش رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا با 19 گویه بهره گرفته شده است. در اين مطالعه برای بررسي روايي پيشگو از فرم كوتاه اين پرسشنامه استفاده شد. روايي و پايايي اين پرسشنامه در مطالعات متعدد خارجي تاييد شده است. در مطالعات داخلي نيز روايي و پايايي آن مورد تاييد قرارگرفته است. از جمله در مطالعه غلامي و همكاران، ضريب پايايي اين ابزار ٨٧/٠ گزارش شده است (به نقل از غلامی فشارکی، 1390).

ب: پرسشنامه سبک رهبری لیکرت: به منظور سنجش سبک مدیریتی مدیران از پرسشنامه سبک مدیریت لیکرت بهره گرفته شده است. الزمن و اندر کولک (۱۹۸۲) این پرسشنامه را در بین مدیران یک سازمان اجرا کردند و با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار ۸۶/۰ را گزارش داده اند. شیدر (۱۹۷۷) در مطالعه ای که بر بروی رهبران سازمان های دولتی انجام داد ، با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار ۸۸/۰ را مشاهده کرد.

 

داده های گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای spss و با آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *