بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

بابک ساسانی (180)

دسته‌بندی نشده

بابک ساسانی (180)

aramravan
اشتراک گذاری
بابک ساسانی

نام و نام خانوادگی:

بابک ساسانی

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

1.دکتری روانشناسی تربیتی

2.فوق لیسانس روانشناسی بالینی

سوابق اشتغال:

بیمارستان رازی مدت 3 ماه روانشناس (مصاحبه روانی و تشخیص بیماریهاي سایکوتیک)

مرکز سومصرف آریان مدت 2 سال روانشناس (مشاوره اعتیاد)

مرکز آسیب هاي اجتماعی اخوان روانشناس 2 سال (برگزاري کارگاه و مصاحبه تشخیصی)

مرکز روانبان ایرانیان 1 سال روانشناس (انجام مشاوره تخصصی و برگزاري کارگاه)

مرکز نداي آرامش روان 4 سال روانشناس (انجام مشاوره تخصصی)

مرکز پیام مشاور 1 سال روانشناس (انجام مشاوره تخصصی و مصاحبه تشخیصی وضعیت روان با روساي بانک سپه)

سوابق پژوهشی:

ترك اعتیاد به روش تحریک الکتریکی فراجمجمه ای

کاهش وزن و درمان چاقی به روش مایندفولنس

مهارتهاي مرتبط:

زبان انگلیسی

سکسولوژي بالینی و سکس تراپیسوپرویژن

ماتریکسسوپرویژن

تعارضات خانوادگی

اختلالات خواب

درمان شناختی رفتاري

آرامش بخشی ذهن و روان

آمادگی در برابر زلزله

کرونا و مقابله روانی با آن

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *