آزمون روانشناسی

حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده)

 

 

عبارات زیر مربوط به تجارب، ادراک ها و احساس هایی است که اکثر مردم گه گاه در رابطه با خانواده خود پیدا می کنند. برای هر عبات سه پاسخ می تواند وجود داشته باشد: بله ، خیر ، نمی دانم . لطفا دور پاسخ انتخابی خود برای هر عبارت دایره بکشید.

 

عبارات بله خیر نمی دانم
1) خانواده ام در حد نیازم از من حمایت اخلاقی می کنند.
2) نظرات خوبی درباره خدمت به خانواده یا بهره مندی از آن ها به ذهنم می رسد.
3) اکثر مردم بیشتر از من به خانواده خود نزدیک اند.
4) وقتی راز خود را به نزدیک ترین اعضای خانواده ام می گویم، احساس می کنم آرامش آن ها را به هم می زنم.
5) اعضای خانواده ام از شنیدن افکار و نظرات من لذت می برند.
6) بسیاری از علائق من با علائق اعضای خانواده ام مشترک است.
7) بعضی از اعضای خانواده ام در صورت برخورد با مشکل یا نیاز به نظر خواهی به سراغ من می آیند.
8) من برای حمایت عاطفی روی خانواده ام حساب می کنم.
9) یکی از اعضای خانواده من کسی است که در صورت ناراحتی، می توانم به سراغش بروم، بدون این که بعدا از این کار خود پشیمان شوم.
10) من و اعضای خانواده ام نظر خود را درباره همه چیز بی پرده به یکدیگر می گوییم .
11) خانواده ام به نیازهای شخصی من توجه دارند.
12) اعضای خانواده ام برای دریافت کمک به سراغ من می آیند.
13) اعضای خانواده ام برای کمک به حل مشکلات من آماده اند.
14) با چند نفر از اعضای خانواده ام می توانم درد دل کنم.
15) اعضای خانواده من خوش فکرند و اوضاع مرا روبراه می کنند.
16) وقتی راز خود را به نزدیک ترین اعضای خانواده ام می گویم،ناراحت می شوم.
17) اعضای خانواده ام مرا همدم خود می دانند.
18) فکر می کنم نظرخانواده ام این است که من برای حل مشکلات آنان یاور خوبی هستم.
19) رابطه من با هیچ یک از اعضای خانواده ام به اندازه رابطه سایر مردم با اعضا خانواده شان صمیمی نیست.
20)کاش اعضای خانواده ام جور دیگری بودند.

 

 

 

مری پروسیدانو و کنیت هلر

 

روش نمره گذاری

گزینه ای این پرسشنامه عبارت از بله، خیر و نمی دانم است. نمره نمی دانم همیشه برابر با صفر، در سوالات 3، 4، 16، 19 و 20 مساوی 1+ است و برای بقیه سوالات نمره پاسخ بله مساوی 1+ است. دامنه نمره کل سوالات بین 0 تا 20 می باشد. نمره بالا به منزله حمایت اجتماعی بیشتر از نظر پاسخ دهندگان است.

 

پایایی (اعتبار) و روایی

پرسشنامه حمایت اجتماعی با ضریب آلفای 90/0 از هماهنگی درونی فوق العاده ای برخوردار است. داده های مبتنی بر اعتبار مبتنی بر 20 سوال اصلی مقیاس ها قبل از تفکیک حمایت خانواده است. آلفای نهایی برای این پرسشنامه بین 88/0 تا 91/0 است. این پرسشنامه از روایی همزمان خوبی برخوردار است. نمرات این پرسشنامه با درماندگی روانی و کارآمدی اجتماعی همبستگی دارد. ضرایب همبستگی بین نمرات حاصل از این پرسشنامه با پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا و وابستگی بین اشخاص معنی دار بود.

 

منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارات بعثت .1387

Procidano, M. E. and Heller, K. (1983). Measures of perceived social support from friends and from family: Three validation studies, American Journal of Community Psychology, 11, 1-24. Instrument reprinted with permission of Mary Procidano and Plenum Publishing Corp.

 

 

 

 

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *