مقالات

روانشناسی رشد جوان و نوجوان

روانشناسی رشد جوان و نوجوان

نوجوانی، دوره بی سر وسامانی روحی است

زیرا دراین دوره فرد دیگر نه یک کودک است و نه به درستی بالغ شده است. نوجوان برای فرار از امور جدی ، دنبال سرگرمی هایی می گردد که به آنها عالقه داشته باشد، با به کارگیری این عالئق و سرگرمی ها می توان نظر آنها را به خود جلب کرد وآنها را با خود همراه کرد. دوران نوجوانی را نمی توان به سنین خاصی محدود دانست زیرا بر حسب افراد و جوامع مختلف متفاوت است. شروع آن را که همراه با بلوغ جنسی است ، تقریبا با قاطعیت بیشتری می توان تعیین نمود، لکن پایان آن را بر حسب شرایط فرهنگی و محیطی نمی توان در جوامع یکسان دانست . از این رو برای پرهیز از ابهام ، سنین ۱۳تا۱۱ سالگی را سنین نوجوانی می نامند. الزم به یادآوری است که برخی حد نهایی آن را تا ۲۲ سالگی هم
ذکر کرده اند.

در اینجا به دو تعریف از نوجوانی می پردازیم:

  1. نوجوانی به حالت یا جریانی از رشد اطالق می گردد و از نظر حقوقی به مرحله ای از زندگی که از بلوغ آغاز شده و به کمال خاتمه می یابد ، نوجوانی می گویند و برای اکثریت افراد این تعریف صادق است.
  2. انتقال از مرحله آخر کودکی رابه مرحله بالندگی )کمال(در دور های از جریان تدریجی زندگی، نوجوانی می گویند که با تحول عمیق در جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل زیاد همراه است.

بلوغ

فرزندم محمد روز بلوغ خود را به خاطر بسپار و آن را برای همیشه گرامی بدار و هر سال در چنین سالی در راه خدا صدقه بده، اطعام کن و شکر خدای را به جای آور که به تو توفیق بزرگ تشرف به درگاهش را عنایت
فرموده است.( »سید بن طاووس« مهمترین شاخصه دوران نوجوانی را می توان بلوغ دانست . بلوغ به موقعیت یا مرحله ای اطالق می شود که فرد از نظر جنسی قادر به عمل تولید مثل می گردد و عالئم آن رشد اعضای تناسلی، تحول خصوصیات ثانویه ی جنسی است، عالوه بر آن بلوغ در دختران با اولین قاعدگی همراه است و به طور وسیعی سنی که معرف و شاخص بلوغ معرفی می شود، برای پسران ۱۳تا۱۱ سال است و برای دختران بین ۱۱تا۱۴ سال اتفاق می افتد
و اغلب تعبیر قانونی وحقوقی از مرحله بلوغ، برای پسران ۱۴سال و برای دختران ۱۲سال به عمل می آید.

انواع بلوغ

بلوغ، کلی ترین کلمه ای است که به کار می رود . بر حسب عادت، مجموعه تغییرات بدنی و روحی را که ما بین دوران کودکی و دوران جوانی به وجود می آید، با این واژه تفسیر می شود. به لحاظ این که بلوغ یک پدیده چند بعدی است ضروری به نظر می رسد که ابعاد مختلف آن را مورد اشاره قرار دهیم.

بلوغ جسمی

یکی از فراوان ترین موارد کاربرد واژه بلوغ بعد جسمی آن است و حتی در مواردی هم که بلوغ بدون قید مشخص به کار می رود، باز مقصود جنبه جسمی بلوغ است. بلوغ جسمی به نضج نیزتعبیر می شود که مراد
رشد و تکامل اعضای بدن )ارگانیسم( است، به گونه ای که رشد قد و قامت، استخوان بندی و سایر اعضای بدن به نهایت کمال خود می رسند.

بلوغ جنسی

از موارد شایع کلمه بلوغ بعد جنسی آن است. منظور از بعد جنسی مرحله ای است که فرد بارسیدن به این مرحله،قادر به ایفای نقش جنسی خواهد بود و این نقش عموما به تولید مثل نیز تعبیر می شود.

بلوغ روانی

آن نوع پختگی روحی را که به انسان قدرت تشخیص مسائل و تمییز مصلحت زندگی را می بخشد ، اصطالحا بلوغ روانی می گویند. در این صورت فرد با برخورداری از بلوغ روانی ، به قبول مسئولیت های اجتماعی نظیر پذیرفتن شغل، تشکیل خانواده و ایفای نقش محوله قادر بوده و قدرت مواجهه و رویارویی با مشکالت پیچیده زندگی را دارا خواهد بود.

بلوغ اقتصادی و اجتماعی

این واژه به کیفیتی اطالق میشود که فرد از حیث تامین معاش و اداره امور اقتصادی زندگی مستقل بوده و بتواند متکی به خود باشد. معموال این امر زمانی مطرح است که فرد در صدد تشکیل خانواده و ازدواج باشد.

بلوغ شرعی

فقه شیعه، سن بلوغ را برای پسران۱۵سال قمری و برای دختران ۹سال قمری در نظر گرفته است.

بلوغ زودرس و دیررس

قبال اشاره ای داشتیم که بلوغ معموال در پسران در سنین ۱۳تا۱۱ و برای دختران در سنین ۱۱،۱۲ تا۱۱ حاصل می شود. ولی همیشه این معادله برای هر کس و در همه جا صادق نیست ، بلکه در مواردی بلوغ زودتر از موعد طبیعی فرا می رسد و زمانی هم برای مدتی به تاخیر می افتد. سن بلوغ و شکفتگی کامل آن بر حسب عوامل متعددی متغیر است. از این رو ابتدا اشاره ای گذرا به عوامل زودرسی ودیررسی بلوغ می نماییم:
عوامل ارثی: وضعیت فیزیکی وجسمی و خانوادگی
طرح و ساختمان فیزیکی: افراد کوتاه قد زودتر از افراد بلند قد بالغ می شوند عامل سلامتی و نوع تغذیه خوب
عرض جغرافیایی: مناطق گرمسیر بلوغ زودترو مناطق سردسیر بلوغ دیرتر واقع می شود عوامل عصبی و روانی نیز در تاخیر بلوغ موثر است
ویژگی های بلوغ و نوجوانی:

(بلوغ یک دوره شمول است)

بلوغ باید به عنوان یک دوره در بر گیرنده بخشی از دو دوره مالحظه شود. زیرا آن ،سالهای محدود کودکی و آغاز سالهای نوجوانی را در بر می گیرد و تا زمانی که آنها به بلوغ جنسی برسند کودکان با عنوان کودک بالغ نامیده می شوند. پس از این که به بلوغ جنسی رسیدند آنها را به عنوان نوجوان یا جوان نورس می نامند.
»بلوغ یک دوره کوتاه است«
در نظرگرفتن تغییرات متعدد و جامعی که در درون ارگانیسم به میزان تغییرات ظاهری و خارجی اتفاق می افتد بلوغ را نسبتا یک دوره کوتاه جلوه گر می سازد. این مدت از ۲تا۴ سال طول می کشد. کودکانی که این مدت را طرف دو سال یا کمتر پشت سر می گذارند به عنوان افرادی که رشد سریعی دارند شناخته می شوند و همچنین آنهایی که به مدت سه الی چهار سال نیاز دارند تا بتوانند دوره انتقال خود را به بزرگسالی تکمیل نمایند به عنوان کند رشد شناخته می شوند

 

روانشناسی رشد جوان و نوجوان

روانشناس خوب در تهران

ازدواج چیزی فراتر از داشتن خانه و داشتن فرزند است. ازدواج به این معناست که کسی در کنار شما باشد که عمیقاً شما را دوست داشته حتی اگر شما را در بدترین حالتتان دیده باشد.

مشاوره پیش از ازدواج با یک روانشناس خوب در تهران می تواند به شما کمک کند تا درک عمیق تری از هدف ازدواج خود ایجاد کنید.

https://arameshravan.com/

درمانگر خوب در تهران

روانشناسان افرادی هستند که تحصیلات روانشناسی دارند و در زمینه درمان روان بدون دارو و با صحبت کردن فعالیت می‌کنند. روانشناسان می‌توانند در حوزه‌های مختلف روان درمانی فردی، خانواده، زوج، کودک و … فعالیت کنند. افراد زیادی

هستند که علم کافی ندارند.

https://arameshravan.com/

دکتر روانپزشک خوب در تهران

روانپزشکان به درمان اختلالاتی مانند انواع فوبیا ، اختلالات خلقی و به طور کلی اختلالات روانی می پردازند.دکتر روانپزشک تهران بیماران را با استفاده از روش ها و داروهای روان درمانی درمان می کنند.

در صورت داشتن علائم بیماری های اعصاب و روان باید به یک دکتر روانپزشک خوب در تهران مراجعه کرد.

اگر ساکن شهر تهران هستید و به دنبال دکتر روانپزشک خوب در تهران هستید پیشنهاد میکنیم با ما همراه باشید.

https://arameshravan.com/

ارتباط با ما

Call: 02144246886

Instagram:nedaye-aramesh-ravan

09924793881:eitaa

www.arameshravan.com

ندای آرامش روان

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *