مقالات

روانشناسی رشد نوجوان در صادقیه

روانشناسی رشد نوجوان در صادقیه

ارتباط با نوجوان

“پذیرش بی قرارى جوانان و تحمل ناسازگارى آنان”

آشنایى با فضاى فکرى و جلوههاى جسمانى نسل نو بیانگر این واقعیت اصیل است که هیچ سلاحى براى درمان ناهنجارىها و کجرفتارىهاى نوجوانان و جوانان، کارآمدتر از »شکیبایى، تدبیر و تحمل« نیست. نگاهى به گذشته خود و یادآورى رفتارها و گفتارهاى نوجوانى و جوانى، بیانگر این نکته ناب و مفید است که هر یک از ما باید بىقرارى جوانان را بپذیریم. دگرگونىها و درگیرىهاى آنان را تحمل کنیم.

“تظاهر نكردن به دانایى و برترى علمى”

جوانى دورهاى همراه با غرور و قدرت و همپاى سالمت روح و تسلیم محض است! دنیاى آرزوها و رویاها، شکستها و ناکامىها و گاه پیروزىهاست. ویژگىهاى متفاوت یا متناقض در این نسل نوگرا، حساس و پویا، موجب شده که نگاه نخستین یا برخورد اولین دیگران جایگاه خاصى در بینش و برداشت آنان داشته باشد. از اینرو جوان امروز از کسى که »دانش و آگاهى« یا »تجربه و هوشیارى« خود را به رخ او مىکشد و یا »عصمت و پاکى« خویش را در آینهاى تمامنما، پدیدار مىسازد تا خود را برتر جلوه دهد، بیزارى مىجوید و کوچکترین ارتباط عاطفى برقرار نمىکند،البته این به معنی تایید عدم وجود این ویژگی ها در شخص نیست بلکه همان طور که گفته شد

در اینجا منظور تظاهر نکردن به آنهاست تا این ویژگی ها برای نوجوان اثبات شود.نوجوان از لحن بزرگ منشانه یا قیممآبانه دورى مىکند و از آنجا که در پى تثبیت »شخص« و »شخصیت> خود در خانواده و جامعه است، انتظار همدلى و همراهى و به رسمیت شناختن خود را دارد و بیش از »علم و
دانش« به »ادب و اخالق« مىاندیشد و بیش از »رقابت« به »رفاقت« روى خوش نشان مىدهد. آنان را که در حصارى خطاجویانه و منتقدانه مشغول رصد افکار و افعال اطرافیان هستند، نمىپذیرد و همیشه و هر حال، با لبخند صادقانه، تواضع دوستانه و دلسوزى برادرانه، تمامى هستى خویش را نثار مىکند و شیرینى این دیدار را با هیچ پدیده مادى عوض نمىکند.

“بهره گیرى از کلام ملایم و رفتارى نرم و دلنشین”

آشنایان با روحیات جوانان، همیشه در پرنیان الفاظ و عبارات و حریر رفتار خود، سستىها و کاستىهاى این نسل را به آنان گوشزد مىکنند، بىآنکه کمترین غبارى از غم یا غربت بر روح آنان نشیند و یا کوچکترین
حالت گزندگى از شیوه آنها احساس شود. از اینروست که بزرگان عالوه بر »خوب حرف زدن«، »حرف خوب زدن« را نیز توصیه مىکنند.

بى گمان هرگاه رفتار جوانان را به باد انتقاد بگیریم، هرگز نباید انتظار اصالح داشته باشیم، بلکه لجبازى، پرخاشگرى و یا سرکشى، حاصل برخورد ما خواهد بود. بدین خاطر عادت به کالم مالیم، نرم و زیبا و رفتار متین و دلنشین و شیوا در جذب جوانان و جدایى آنان از »منفىگرایى« و یا دیگر صفات منفى، کارى کارستان مىکند و به خوبى
ما را به سرمنزل مقصود مىرساند؛ به شرطى که خوب و شایسته انجام شود و در آن ذرهاى از خار و خاشاک بددلى احساس نگردد.

“دورى از استهزا و تحقیر احساسات جوانان”

به کارگیرى »استدالل و منطق در نشستها و گفتگوها« و حرکت به سوى »جلب اعتماد« جوانان به طور غیر قابل باورى تأثیرگذار است؛ همانگونه که استهزا، حساسیتهاى آنان و یا تحقیر و تکذیب روحیاتشان بدترین
ضربه را به شخصیت آنها وارد مىکند. اگر چه برخى از حساسیتها مشکلآفرین است و یا غیر قابل طرح در بین همگان یا دشمنان دوستنما خواهد بود،

اما توجه به جنسیت، دوره بروز احساسات، شرایط روحى روانى فرد و عوامل »برانگیزاننده این واکنشها« ما را به دستیابى به راه حل مشکل مدد مىرساند و به آرامش اوضاع کمک شایانى مىکند

روانشناسی رشد نوجوان در صادقیه

“دورى از عجله و شتابزدگى در اصالح جوانان”

آگاهى از این مهم که »نسل جوان اغلب نسبت به اصالح گفتار و رفتار خود از جانب دیگران، واکنشى نامناسب نشان مىدهد،«

اطرافیان را دعوت به تدبیر، صبر و شکیبایى و جلب اعتماد مناسب مىنماید تا بدون شتاب و با رفتارهاى غیرمستقیم و عملى منتظر واکنشهاى مثبت و مؤثر باشیم

“گفتگوهاى مختصر و مفید با جوانان”

هرگاه والدین، مربیان و مبلغان گفت و شنودهایى را با جوانان ترتیب دهند و سعى کنند بیش از ضرورت،سخن گفته نشود تا از طوالنى شدن بحثها و ماللآور گفتگوها مصون مانند، سهمى مهم در اصالح ساختار فکرى نسل نو خواهند داشت و آنان را از منفىگرایى یا سوءظن به حالت اعتدال سوق مىدهند.

“بهره گیرى از روحیه »مثبتگرایى« در برخورد با جوانان”

هرگاه نسل نو با چشمان تیزبین و قلب حقیقتیاب خود الگوهاى مؤثرى همچون والدین، مربیان و مبلغان دینى را »مثبتگرا«، »خیراندیش« و »احترامگذار« به یکایک انسانها مشاهده کردند، به یقین »دید
منفى گراى« آنان به »دیدى مثبتنگر« تغییر مىیابد. و دیرى نمىگذرد که خود به دنبال ارزشهاى نهفته در این بینش به تحقیق و گفتگو مىپردازند و پس از چندى در مىیابند: مثبت اندیشى به این معنا نیست که همه چیز را بدون تحلیل و بررسى بپذیریم و سادهلوحانه با وقایع زندگى برخورد کنیم، بلکه طبیبانه، مصلحانه و منصفانه نخست »حقایق« زندگى؛ یعنى »آنچه باید باشد«، سپس »واقعیات« آن؛ یعنى »آنچه هست« را در مىیابد و با نگاهى وسیع و عمیق، داراى آرامش روحى و روانى، نشاط و طراوت معنوى گردیده و غم و اندوه کمترى بر چهره جان او مىنشیند و در پرتو چنین بینش و گرایشى، اعتماد همگان را به سوى خود جلب و از جایگاه واالى اجتماعى بهرهمند مىشود و »محبوب جامعه خویش« مى گردد.

روانشناسی رشد نوجوان در صادقیه

روانشناس خوب در تهران

ازدواج چیزی فراتر از داشتن خانه و داشتن فرزند است. ازدواج به این معناست که کسی در کنار شما باشد که عمیقاً شما را دوست داشته حتی اگر شما را در بدترین حالتتان دیده باشد.

مشاوره پیش از ازدواج با یک روانشناس خوب در تهران می تواند به شما کمک کند تا درک عمیق تری از هدف ازدواج خود ایجاد کنید.

https://arameshravan.com/

درمانگر خوب در تهران

روانشناسان افرادی هستند که تحصیلات روانشناسی دارند و در زمینه درمان روان بدون دارو و با صحبت کردن فعالیت می‌کنند. روانشناسان می‌توانند در حوزه‌های مختلف روان درمانی فردی، خانواده، زوج، کودک و … فعالیت کنند. افراد زیادی

هستند که علم کافی ندارند.

https://arameshravan.com/

دکتر روانپزشک خوب در تهران

روانپزشکان به درمان اختلالاتی مانند انواع فوبیا ، اختلالات خلقی و به طور کلی اختلالات روانی می پردازند.دکتر روانپزشک تهران بیماران را با استفاده از روش ها و داروهای روان درمانی درمان می کنند.

در صورت داشتن علائم بیماری های اعصاب و روان باید به یک دکتر روانپزشک خوب در تهران مراجعه کرد.

اگر ساکن شهر تهران هستید و به دنبال دکتر روانپزشک خوب در تهران هستید پیشنهاد میکنیم با ما همراه باشید.

https://arameshravan.com/

ارتباط با ما

Call: 02144246886

Instagram:nedaye-aramesh-ravan

09924793881:eitaa

www.arameshravan.com

ندای آرامش روان

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *