بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

مختصه‌های اختلال شروع پسازایمانی

اختلال شروع پسازایمانی افسردگی

مختصه‌های اختلال شروع پسازایمانی

aramravan
اشتراک گذاری

ملاک‌های DSM-IV-TR در مورد مختصه‌های مربوط به شروع پسازایمانی (Postpartum onset specifier)

مشخص کنید که آیا مورد زیر وجود دارد یا نه:

با شروع پسازایمانی (قابل اطلاق بر دوره فعلی یا آخرین دوره از نوع افسردگی اساسی، یا مختلط در اختلال افسردگی اساسی، اختلال دوقطبی I یا II، یا قابل اطلاق بر اختلال روان‌پریشی گذراست)

شروع دوره در عرض چهار هفته پس از زایمان باشد.

ملاک های DSM-IV-TR در مورد مختصه مربوط به مزمن بودن

مشخص کنید که آیا مورد زیر وجود دارد یا نه:

مزمن (قابل اطلاق بر دوره فعلی یا آخرین دوره از نوع افسردگی اساسی در اختلال افسردگی اساسی و نیز بر یک دوره افسردگی اساسی در اختلال دوقطبی I یا II است، منتها به شرط آن‌که دوره افسردگی آخرین دوره خلقی اختلال دوقطبی باشد)

ملاک‌های کامل دوره افسردگی اساسی لااقل در عرض دو سال گذشته همواره وجود داشته باشد.

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *