مقالات

مرکز مشاور در شادآباد

مرکز مشاور در شادآباد

موضوعات گفتگوي قبل از ازدواج

در ازدواج شانزده موضوع اساسی وجود دارد که قبل از ازدواج لازم است درباره تک تک آن موضوعات صحبت شود و نظرات هر دو نفر با یکدیگر مبادله شود. این شانزده موضوع به عنوان موضوعات تفاهم در فصل چهارم نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. در اهميت اين موضوعات همين بس كه با توجه به درصد تفاهم دو نفر در اين موضوعات، پيش‌بيني طلاق آن دو، در آينده، امكان‌پذير مي‌شود. برخي از تست‌هاي روان‌شناختي، با توجه به نزديك بودن يا دور بودن نظرات و عقايد هر دو نفر در اين موضوعات، احتمال طلاق اين دو نفر را در آينده پيش بيني مي‌كنند. در صورتي كه تفاهم دو نفر در اين موضوعات زياد باشد احتمال طلاق كاهش مي‌يابد و اگر تفاهم دو نفر در اين موارد كم باشد، احتمال طلاق افزايش خواهد يافت. بنابراين موضوعات زير از اين جهت اهميت دارد كه با طلاق آينده و رضايت‌مندي ازدواج ارتباط دارد.

موضوعات گفتگو به قرار زیر است.

 1. سرگرمي‌ها و علايق
 2. باورها و ارزش‌هاي ديني
 3. باورها و اصول اخلاقي
 4. دوستان
 5. اهداف، رشد و پيشرفت شخصي
 6. خویشاوندان
 7. رابطه‌ي صمیمانه با همسر
 8. خانواده‌ي خود
 9. خانواده‌ي همسر
 10. حل اختلاف
 11. پول و مسايل مالی
 12. خواسته‌ها و توقعات
 13. رويارويي با هيجان
 14. وظايف زن و مرد در خانواده
 15. فرزند و تربیت فرزند
 16. موضوعات جنسي

مرکز مشاور در شادآباد

1 ـ سرگرمي‌ها و علايق

1 ـ 1 ـ سرگرمي‌ها، علايق و اوقات فراغت من

2 ـ 1 ـ سرگرمي‌ها، علايق و اوقات فراغت ساير اعضاي خانواده.

3 ـ 1 ـ چگونه در مورد اوقات فراغت با ساير اعضاي خانواده، كنار مي‌آيم.

 

2 ـ باورها و ارزش‌هاي ديني
1 ـ 2 ـ انديشه‌ها، باورها و اصول ديني من

موضوعات بسيار متنوعي در مورد انديشه‌هاي ديني مي‌تواند موضوع گفتگو باشد براي مثال به موارد خدا ـ پيامبر ـ آخرت ـ ائمه ـ ظاهر مذهبي ـ باطن مذهبي ـ تجارب مذهبي ـ تقليد و… مي‌توان اشاره كرد.

2 ـ‌2 ـ رفتارهاي ديني من

رفتارهاي ديني شامل دو دسته واجبات و مستحبات است كه مي‌تواند به تفكيك، موضوع گفتگو باشد.

3 ـ 2 ـ پرهيزهاي ديني من

موضوعاتي از قبيل «حلال و حرام» «محرم و نامحرم» و گناهان مي‌تواند موضوع گفتگو قرار گيرد.

 

3 ـ باورها و اصول اخلاقي
1 ـ 3 ـ انديشه‌ها، باورها و اصول اخلاقي من

شامل حقوق ديگران، حقوق من، آزادي، رعايت حقوق ديگري و  حقوق خود، حقوق حيوانات، حقوق طبيعت و…

2 ـ 3 ـ رفتارهاي اخلاقي من

3 ـ 3 ـ پرهيزهاي اخلاقي من

4 ـ دوستان
1 ـ 4 ـ باورها و ارزش‌هاي من در مورد دوستي و رفاقت

اين موضوع شامل مواردي از قبيل اهميت دوستي، دوستي با جنس موافق و مخالف، دوست صميمي، معناي دوستي و رفاقت، در چه شرايطي رابطه‌ي دوستي را قطع مي‌كنم، رابطه‌ي همسرم با دوستانم، رابطه با دوستان همسرم، … مي‌شود.

2 ـ 4 ـ معرفي دوستانم و بيان كيفيت رابطه با آنها و كميت و مقدار رابطه با آنها
3 ـ 4 ـ دوست شخصي و دوست خانوادگي

 

دوستان شخصي شامل دوستي‌هايي مي‌شود كه وارد فضاي خانواده نمي‌شوند و دوستان خانوادگي دوستاني هستند كه وارد خانواده مي‌شوند و با اعضاي خانواده نيز دوستي مي‌كنند. طرح ديدگاه‌ها در مورد ويژگي افرادي كه مي‌توانند وارد خانواده شوند، اگر دوستي وارد خانواده شد نظر همسرم چقدر اهميت دارد، چه زماني دوستي خانوادگي محدود مي‌شود، اگر يكي از همسران به يكي از دوستان خانوادگي بد بين شد چه بايد كرد؟ !

 

4 ـ 4 ـ معرفي دوستاني كه از آنها دور شده‌ام و مايل به تداوم ارتباط دوستانه با آنها نیستم.

 

5 ـ اهداف، رشد و پيشرفت
1 ـ 5 ـ باورها و ارزش‌هاي من در مورد رشد و پيشرفت
2 ـ 5 ـ افرادي كه در زندگي براي من الگو بوده‌اند و آرزوي من نزديك شدن يا همانندي با آنهاست.
3 ـ 5 ـ اهداف من براي رشد و پيشرفت در حوزه‌هاي

 

 1. اقتصادي (آرزوهاي اقتصادي من، ايده آلهاي من، اهميت رشد اقتصادي براي من و…)
 2. تحصيلي (آرزوهاي تحصيلي من، ايده آلهاي من، اهميت رشد تحصيلي براي من و…)
 3. اجتماعي (شهرت اجتماعي، نفوذ اجتماعي، قدرت اجتماعي، مقام، موقعيت و…)
 4. شغلي (آرزوهاي شغلي من، شغل ايده آل من، چه شغل‌هايي را دوست دارم، از چه شغل‌هايي متنفرم و…)
 5. معنوي (آرزوهاي معنوي من، ايده آلهاي معنوي من، اهميت رشد معنوي براي من و…)

 

4 ـ 5 ـ برنامه‌هاي من براي رسيدن به اهدافم

 

6 ـ خويشاوندان
1 ـ 6 ـ باورها و ارزش‌هاي من در مورد روابط خويشاوندي و صله‌ي ارحام

شامل: اهميت خويشاوندان و فاميل، اهميت ارتباط با آنها، كيفيت و كميت يك ارتباط درست.

2 ـ 6 ـ معرفي خويشاونداني كه با آنها رابطه خوبي دارم و آنها را دوست دارم و بيان كيفيت و كميت رابطه.
3 ـ 6 ـ معرفي خويشاونداني كه با آنها رابطه خوبي ندارم و از آنها خوشم نمي‌آيد و بيان كيفيت و كميت رابطه.
4 ـ 6ـ معرفي خويشاونداني كه رابطه با آنها گاهي خوب و گاهي بد است و بيان كيفيت و كميت رابطه
5 ـ 6 ـ معرفي خويشاونداني كه با آنها ارتباطي نداريم و بيان دليل قطع رابطه.

 

7ـ رابطه‌ي صميمانه با همسر

1 ـ 7 ـ صمیمت در بین اعضای خانواده ما شامل چگونه صمیمیت خود را به یکدیگر ابراز می کنیم و…

2 ـ 7 ـ نشانه‌هاي كلامي صميميت از نظر من

شامل بيان كلمات و جملات محبت آميز، دوستت دارم، عزيزم، اسم مستعار، شوخي، بذله گويي، سر به سر گذاشتن، باهم حرف زدن، راز گفتن، خاطره گفتن، از خود گفتن، بيان وقايع روزانه، آيا در گفتن كلمات عاشقانه و ابراز محبت راحت هستم يا نه؟ ! و …

3 ـ 7 ـ نشانه‌هاي رفتاري صميمت از نظر من
1 ـ 3 ـ 7 ـ مناسبت‌هاي فردي و خانوادگي
                        از قبيل سالروز ازدواج، روز تولد، عيد نوروز، روز زن، روز مرد و…
2 ـ 3 ـ 7 ـ هديه

شامل باورها و ارزش‌هاي من در مورد قيمت هديه، ارزش هديه، اهميت هديه، ارزش معنوي آن، ارزش مادي آن، ماندگان آن، نظر ديگران و…

3 ـ 3 ـ 7 ـ نوازش

از قبيل دست يكديگر را در جمع گرفتن، كنار هم نشستن، خطاب كردن يكديگر در جمع و…

4 ـ 3 ـ 7 ـ راز داري

چه رازهايي را حفظ خواهم كرد، چقدر رازدار هستم، در چه شرايطي رازي را افشا خواهم كرد؟، در دعوا با رازها چه خواهم كرد؟،

5 ـ 3 ـ 7 ـ از خود گذشتگي

اهميت گذشت از نظر من،در چه مواردي معمولا گذشت مي كنم،كجاها تا كنون گذشت كرده ام،چه قدر برايم مهم است كه همسرم گذشت كند،گذشت در چه مواردي برايم مهمتر است و …

6 ـ 3 ـ 7 ـ شگفت زده كردن

آيا سعي مي كنم صميميتم را از اين طريق نشان دهم،آيا دوست دارم همسرم مرا شگفت زده كند و …

7 ـ 3 ـ 7 ـ كاري را باهم انجام دادن

از قبيل باهم غذا خوردن، باهم خريد كردن، باهم تفريح كردن باهم كار كردن، هم فكري، هم كلامي، هم‌دردي

4 ـ 7 ـ گذشته ی عاشقانه ی من و تجارب صميمانه ی قبلي من

          زمان شروع رابطه، زمان پایان رابطه، چگونگی اتمام رابطه، آیا هنوز به او فکر می کنم، آیا او را می بینم، آیا از او عصبانی هستم؟ ،…

توجه: در این مورد نیازی نیست که جزء به جزء روابط صمیمانه قبلی را برای فرد فعلی افشا کنید. موارد مهم در این موضوع شامل این موضوعات است که رابطه کی شروع شده و کی تمام شده و از زمان پایان رابطه تا الان چقدر زمان گذشته است و چرا رابطه ی قبلی تمام شده و آیا واقعاً تمام شده است یا خیر؟ و احساسات و هیجانات مثبت یا حتی منفی وجود دارد یا نه؟ چرا که حضور هیجانات بسیار منفی موید این است که فرد هنوز به عشق قبلی فکر می کند.

 

8 ـ خانواده‌ي خود
1 ـ 8 – باورها و ارزش‌هاي خانوادگي ما

شامل مواردي كه براي خانواده مهم است، الگوهاي خانوادگي، ارزش‌هاي خانوادگي در مورد تحصيل، مذهب، حجاب، مسايل اقتصادي، كار، شغل، تلاش و…، آداب و آيين‌هاي خانوادگي، …

2 ـ 8 ـ استقلال و وابستگي اعضاي خانواده به يكديگر

شامل وابستگي‌هاي عاطفي اعضاي خانواده به يكديگر، وابستگي‌ها يا استقلال مالي اعضا به يكديگر، استقلال مسكوني اعضاي خانواده و نظر خودتان در مورد محل سكونت آينده در مورد نزديك يا دور بودن به خانواده‌ي اصلي، روابط و صميمت‌هاي بين اعضا، باندها و جناح‌هاي داخل خانواده و…

3 ـ 8 ـ تصميمات خانوادگي

شامل تأثير گذاري اعضاي خانواده در تصميمات آنها، نافذ بودن نظرات آنها، مهم بودن نظر آنها، توجه به نظرات آنها و…

4 ـ 8 ـ جايگاه اعضاي خانواده

شامل ميزان احترام، و موقعيت و نفوذ آنها در خانواده

5 ـ 8 ـ ارتباط من با اعضاي خانواده
 •  رابطه با پدر
 • رابطه با مادر
 • رابطه با خواهران
 • رابطه با برادران

 

9 ـ خانواده‌ي همسر
1 ـ 9 ـ باورها و ارزش‌هاي خانوادگي ما در مورد رابطه با خانواده عروس يا داماد
2 ـ 9ـ ارتباط پدرم با خانواده مادرم
3 ـ 9 ـ ارتباط مادرم با خانواده پدرم
4 ـ 9 ـ تفاوت خانواده همسر با خانواده اصلي
تفاوت مادر همسر با مادر، پدر همسر با پدر، خواهر همسر با خواهر، برادر همسر با برادر.
5 ـ 9 ـ انتظارات من از خانواده همسر

مادر همسر، پدر همسر، برادرهمسر و خواهر همسر.

 

10ـ حل اختلاف
1 ـ 10 ـ باورها و ارزش‌هاي من در مورد اختلاف نظر همسران

اين مورد شامل بودن يا نبودن اختلاف، پنهان كردن اختلاف، انكار كردن آن، پذيرفتن آن، موارد مثبت اختلاف نظر، موارد منفي اختلاف نظر، فرصت‌هايي كه اختلاف نظر براي همسران ايجاد مي‌كند و فرصت‌هايي را كه از بين مي‌برد، گفتن اختلاف نظر به ديگران، رازداري و اختلاف نظر و… مي‌شود.

2 ـ 10 ـ تاريخچه اختلافات

من با پدر و مادرم، برادر و خواهرم و دوستانم

3 ـ 10 ـ روش حل اختلاف (من با پدر، مادر، برادر و خواهرانم)
 • ـ قهر
 • ـ سكوت
 • ـ صحبت كردن و گفتگو
 • ـ داد و بيداد
 • ـ زد و خورد
 • ـ ترك منزل
 • ـ ميانجي كردن يك نفر ديگر
 • ـ كمك تخصصي
4 ـ 10 ـ اگر با خانواده همسرم اختلاف پیدا کنم.

چه انتظاری از همسرم دارم، برای حل اختلاف چه خواهم کرد؟ اگر به هیچ عنوان اختلافات حل نشد از همسرم چه انتظار دارم و رابطه او را با خانواده اش چگونه تنظیم خواهم کرد.

5 ـ 10 ـ اگر خانواده همسرم مرا آزار و اذیت کنند.

در برابر آزارهای خانواده همسر چه راه حلی را پیشنهاد می کنم، آِیا تجربه فرد دیگری را در نظر دارم، در برابر آزارهای خانواده همسر چه انتظاری از همسرم دارم، چه آزارهایی قابل تحمل است، چه آزارهایی قابل تحمل نیست، واکنشهای احتمالی من، اگر خانواده من همسرم را آزار دهند، چه خواهم کرد.

 

 

11 ـ پول و مسايل مالي
1 ـ 11 ـ باورها و ارزش‌هاي من در مورد پول

اين مورد شامل موارد زير مي‌شود: معناي پول براي من، اهميت پول براي من، مقدار كافي پول از نظر من، براي به‌دست آوردن پول حاضر به انجام چه كارهايي هستم و حاضر به انجام چه كارهايي نيستم، نگاه من به ثروتمندان، نگاه من به فقرا، آرزوها و روياهاي پولي و مالي من و…

2 ـ 11 ـ رفتار پولي من تاكنون
 • ـ درآمد
 • ـ منابع درآمدي
 • ـ پس‌انداز
 • ـ خرج كردن
 • ـ قرض يا وام گرفتن
 • ـ قرض يا وام دادن
 • ـ پول ربايي
3 ـ 11 ـ شراكت اقتصادي همسران
 • ـ تصميم‌گيري پولي و مالي در خانواده
 • ـ درآمد زن
 • ـ مالكيت زن
4 ـ 11 ـ مهريه

معناي مهريه براي من، اهميت آن، مقدار مناسب آن، معناي مهريه براي خانواده‌ي من، اهميت آن براي خانواده، مقدار مناسب آن از نظر خانواده، افراد تأثيرگذار در تعيين مقدار آن، در صورتي كه خانواده‌ها به توافق نرسند چه خواهم كرد.

5 ـ 11 ـ جهيزيه

معناي جهيزيه براي من، اهميت آن، مقدار مناسب آن، سهم مرد در تهيه‌ي جهيزيه

6 ـ 11 ـ مسكن

مسكن مناسب از نظر من، نظرم در مورد خريد مسكن، اجاره مسكن، محل مناسب، نزديك خانواده‌ها، دور از خانواده‌ها، سهم زن در تهيه‌ي مسكن.

7 ـ 11 ـ جشن

معناي جشن، اهميت آن، نحوه‌ي برگزاري آن خريد جشن، سهم هركدام از همسران در برگزاري و هزينه‌هاي جشن، هداياي جشن، مراسم و سنت‌هاي خانوادگي ما و…

 

12 ـ خواسته‌ها و توقعات
1 ـ 12 ـ تاريخچه خواسته‌ها و توقعات من از ديگران

خواسته‌ها و توقعات من از پدر و مادرم، برادر و خواهرم و دوستانم.

2 ـ 12 ـ روش من در بيان خواسته‌ها و توقعات
بيان كلامي:

رك و صريح به خود فرد بيان كلامي به ديگران و واسطه قرار دادن آنها

بيان غيركلامي:

به طور غيرمستقيم بيان كردن، از زبان ديگران گفتن، در مورد آن مساله بدون اشاره به خود صحبت كردن، سكوت، غر زدن، گلايه و شكايت، قهر كردن، نخواستن و برعكس عمل كردن

3 ـ 12 ـ وقتي خواسته‌ها و توقعات من برآورده نمي‌شود.

غصه خوردن و غمگين شدن، قهر كردن، سرزنش كردن، خشونت، بيان مجدد، پافشاري برخواسته، رها كردن و بي‌خيال شدن، عقب نشيني و دوباره بيان كردن و…

4 ـ 12 ـ خواسته‌ها و توقعات من از همسر آينده‌ام
5 ـ 12 ـ خواسته‌ها و توقعات من از ازدواج
 
13 ـ رويارويي با هيجان
1 ـ 13 ـ با هيجانات اصلي چگونه روبه‌رو مي‌شوم و چه مي‌كنم
 • ـ غم
 • ـ شادي
 • ـ خشم
 • ـ ترس
2 ـ 13 ـ چگونه هيجاناتم را بيان مي‌كنم و چگونه آن را بروز مي دهم.
 • ـ به پدر و مادر
 • ـ به برادر و خواهرانم
 • ـ به دوستانم
3 ـ 13 ـ وقتي ديگران درگير يكي از اين هيجانات هستند چه مي‌كنم.
 • ـ پدر و مادر
 • ـ برادر و خواهرانم
 • ـ دوستانم
4 ـ 13 ـ رفتارهايي را كه از اطرافيانم نمي‌پسندم و از آن رفتارها بدم مي‌آيد.
 1.            وقتي غمگين هستند.
 2.              وقتي شاد هستند.
 3.             وقتي خشمگين هستند.
 4.             وقتي ترسيده‌اند.

 

14 ـ وظايف زن و مرد در خانواده
1 ـ 14 ـ باورها و ارزش‌هاي من درباره‌ي وظايف زن و مرد در خانواده

شامل نظر من در مورد جايگاه زن و مرد و نقش آنها، برتري يكي بر ديگري، زن سالاري، مرد سالاري، تفاوت زن و مرد از نظر من به لحاظ نقش‌ها و وظايف خانوادگي و…

2 ـ 14 ـ وظايف پدر و مادرم در خانواده

شامل: جايگاه پدر و مادرم، نقش هركدام، وظايف هركدام، چه كارهايي را هركدام انجام مي‌دادند و چه كارهايي را انجام نمي‌دادند و…

3 ـ 14 ـ وظايفي كه بر عهده من خواهد بود.
 1. تصميم‌گيري و مديريت
 2.  نظافت خانه
 3.  كسب درآمد
 4.  خريد
 5.  آشپزي
 6.  كارهايي كه مربوط به آمدن ميهمان است
4 ـ 14 ـ باورها و ارزش‌هاي من درباره‌ي زن در جامعه
 • ـكار كردن زن
 • لباس مناسب
 • بيرون رفتن زن
 • آرايش
 • دوستان زن
 • حجاب
 • روابط اجتماعي زن
 • ميهماني‌ها و مراسم مختلط
 • تصميم‌گيري شخصي
 • مَحرم و نامَحرم
 • حجاب در برابر خويشاوندان نامَحرم
 • و…
15 ـ فرزند
1 ـ 15 ـ تمايلات من
 1. تعداد فرزند
 2. اهميت جنسيت فرزند
2 ـ 15 ـ اگر بچه‌دار نشويم چه خواهم كرد.
 •  در حالي كه مشكل از من باشد.
 • در حالي كه مشكل از من نباشد.
 • فرزند خواندگي
 • درمان پزشكي
 • جدايي
 • همسر دوم
 • ادامه زندگي مشترك بدون فرزند
3 ـ 15 ـ سقط جنين

باورها و ارزش‌هاي من در مورد سقط جنين، در چه شرايطي حاضر به انجام آن هستم و در چه شرايطي حاضر به انجام آن نيستم.

4 ـ 15 ـ پيشگيري از حاملگي

شامل: وظيفه‌ي چه كسي است، اطلاعات من تا چه حد است

5 ـ 15 ـ زمان مناسب براي بچه‌دار شدن
6 ـ 15 ـ تربیت فرزند

 

16 ـ موضوعات جنسي
          1 ـ 16 ـ باورها، ارزش‌ها و اصول من در مورد موضوعات جنسي

          نگاه من به رابطه جنسي، گناه آلوده بودن يا نبودن آن، محدوده‌ها و مرزها، اخلاقيات و رابطه جنسي، باورهاي ديني و رابطه جنسي، معناي رابطه جنسي، اهميت رابطه جنسي

          2 ـ 16 ـ رفتارها و پرهیزهای جنسي من

بينايي: نگاه كردن، فيلم ديدن، عكس ديدن، جستجوي افراد برهنه، حساسيت به رنگ و نور، روشنايي و تاريكي.

شنوايي: تمايل به سكوت، تمايل به شنيدن موضوعات جنسي، جك‌ها، قصه‌ها و…

لمسي: بوسيدن، دست دادن، نوازش‌هاي پوستي، شوخي‌هاي دستي، استمنا، گفتگوهاي جنسي

كلامي: هرزه گويي، جك گويي، لاس زدن، اشاره‌هاي جنسي، فحاشي

بويايي: استفاده از عطر و ادكلن‌هاي محرك، تأثيرپذيري از بو،…

تخيلي: استفاده از تخيل، فانتزي‌ها من، توجه به برخي اشيا، تخيل در مورد بچه‌ها، تخيل آزار ديدن، تخيل آزار دادن، تخيل برهنه شدن در برابر ديگران، تخيل، برهنه ديدن ديگران، تخيل رابطه با هم جنس.

رفتاري: رفتارهاي انفعالي، رفتارهاي تهاجمي، رفتارهاي نامتعارف، عجيب، رابطه با فاحشه، رابطه جنسي با بچه، رابطه جنسي با حيوان، آزار ديدن، آزارگري، نمايشگري (خود را برهنه نماش دادن) نظر بازي (سعي در تماشاي برهنگي ديگران)، هم جنس بازي

3 ـ 16 ـ دانش جنسي من

ـ مدرسه، كوچه، خيابان ،كتاب ،فيلم ،معلم ، مشاور و …..

            4 ـ 16 ـ مشكلات جنسي و راه حل آنها از نظر من

پنهان مي‌كنم، گفتگو با دوستان، والدين، پزشك عمومي، درمانگران گياهي و سنتي، روان‌شناس، مشاور، درمانگر جنسي، استفاده از مواد مخدرو…..

          5 ـ‌16 ـ انحراف جنسي يا اعتياد جنسي و راه حل آنها از نظر من

طلاق،گفتگو ،تهديد،درمان ،آيا قابل درمان شدن هست يا نيست؟ ،اگر اعتقاد به درمان داريد توسط چه كسي اينگونه مشكلات درمان مي شود؟ و ….

          6 ـ 16 ـ شك و ترديد نسبت به همسر

چه خواهم كرد، با چه كساني مشورت خواهم كرد، به چه كساني اطلاع خواهم داد، چه توقعي دارم، چه واكنشي نشان خواهم داد، چه تأثيري بر من دارد، چه كساني در اطرافيان اين مسأله را تجربه كرده‌اند، واكنش آنها چه بوده است و…

          7 ـ‌ 16 ـ خيانت همسر

چه واكنشي نشان خواهم داد، با چه كساني مشورت خواهم كرد، به چه كساني اطلاع خواهم داد، چه تأثيري بر من دارد، چه كساني در اطرافيانم اين مسأله را تجربه كرده‌اند (مواردي كه يك راز شخصي نباشد)، واكنش آنها چه بوده است، و افشاي آن منع اخلاقي نداشته باشد.

          8 ـ‌16 ـ همسر دوم

نظر من در مورد همسر دوم، مي‌پذيرم يا نمي‌پذيرم، واكنش من خواهد بود، چه تأثيري بر من دارد، چه كساني در اطرافيانم اين مسأله را تجربه كرده‌اند، واكنش آنها چه بوده است.

        9 ـ 16 ـ اگر  مورد تعرض و آزار قرار گرفتم يا مزاحم داشتم

با چه كساني مشورت خواهم كرد، به چه كساني اطلاع خواهم داد، چه كساني در اطرافيانم اين مسأله را تجربه كرده‌اند، واكنش آنها چه بوده است، آيا به پليس اطلاع خواهم داد، آيا به همسرم مي‌تواند اعتماد كنم و جريان را به او بگويم، دوست دارم واكنش او چه باشد، اگر واكنش او چگونه باشد به او نخواهم گفت و…

مرکز مشاور در شادآباد

 گروه تخصصی ازدواج و خانواده:

شامل مشاوره پیش از ازدواج، مسایل ارتباطی، مشکلات زناشویی، زوج درمانی و خانواده درمانی.

درمانگر خوب در شادآباد

روانشناسان افرادی هستند که تحصیلات روانشناسی دارند و در زمینه درمان روان بدون دارو و با صحبت کردن فعالیت می‌کنند. روانشناسان می‌توانند در حوزه‌های مختلف روان درمانی فردی، خانواده، زوج، کودک و … فعالیت کنند. افراد زیادی هستند که علم کافی ندارند و

https://arameshravan.com/

دکتر روانپزشک خوب در تهران

روانپزشکان به درمان اختلالاتی مانند انواع فوبیا ، اختلالات خلقی و به طور کلی اختلالات روانی می پردازند.دکتر روانپزشک تهران بیماران را با استفاده از روش ها و داروهای روان درمانی درمان می کنند.

در صورت داشتن علائم بیماری های اعصاب و روان باید به یک دکتر روانپزشک خوب در تهران مراجعه کرد.

اگر ساکن شهر تهران هستید و به دنبال دکتر روانپزشک خوب در تهران هستید پیشنهاد میکنیم با ما همراه باشید.

https://arameshravan.com/

ارتباط با ما

Call: 02144246886

Instagram:nedaye-aramesh-ravan

09924793881:eitaa

www.arameshravan.com

ندای آرامش روان

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *