بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

(143) مریم اولیائیان

دسته‌بندی نشده

(143) مریم اولیائیان

aramravan
اشتراک گذاری
مریم اولیائیان

مریم اولیائیان دارای مدارم تحصیلی زیر می‌باشند:
• کارشناسی راهنمایی و مشاوره
• کارشناسی ارشد مشاور – مشاوره مدرسه

کارگاه‌های آموزشی ایشان عبارتند از :
• مشاوره پیش از ازدواج به مدت ۲۲ ساعت در مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی یگانه
• مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM-5 ۲۴ ساعت در مرکز مشاوره رودهن
• آزمون هوش وکسلر (ویراست جدید) به مدت ۶ ساعت در مرکز مشاوره رودهن
• تفسیر آزمون ترسیم خانواده به مدت ۳ ساعت در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هستی
• بازی درمانی به مدت ۶ ساعت در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هستی

تست

مقاله قبلی
مقاله بعدی

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *