بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

مزاج‌های افسرده و هیپرتایمیک

مزاج‌های افسرده و هیپرتایمیک

مزاج‌های افسرده و هیپرتایمیک

aramravan
اشتراک گذاری

ویژگی‌ها، امتیازات، و استعدادهای مربوط به مزاج‌های افسرده و هیپرتایمیک

افسرده هیپرتایمیک (hyperthymic)
اندوهگین، ناتوان از لذت بردن، غرولند و شکایت بشاش و سرزنده
خشک و یبس زبان‌آور و شوخ‌طبع
بدبین و مستعد فکر و خیال بیش از حد خوش‌بین و بی‌خیال
مستعد احساس گناه، عزت‌نفس پایین، و اشتغال ذهنی با بی‌کفایتی و شکست اعتماد مفرط، متکی به خود، مغرور و از خود راضی، و بزرگ‌منش
درون‌گرا و دارای زندگی اجتماعی محدود برون‌گرا و اهل معاشرت
کم‌تحرک، زندگی بدون فعالیت و تحرک پرانرژی، پر از برنامه و طرح
علائق محدود ولی ثابت و پایدار علایق متنوع و گسترده
منفعل فضول و مداخله‌دار
قابل اعتماد، قابل اتکا، وفادار صریح و بی‌پروا، طالب تحرک

 

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *