مقالات

مشاوره کودک در زیبا دشت

مشاوره کودک در زیبا دشت

در گذشته، کودکان را »بزرگساالن کوچک« در نظر میگرفتند، درحالی که با عنایت به وضعیت تحولی کودکان در ابعاد جسمانی، هیجانی، شناختی  و اجتماعی، مشکلات کودکان در بسیاری از موارد ماهیتی متفاوت با مشکالت بزرگساالن دارد. کودکان آسیب پذیری جای بیشتری نسبت به بزرگسالان در زمینه جای بیولوژیکی، جسنی، روانی و زیست شیمیایی دارند. به همین دلیل، توجه به ویژگی های تحولی کودکان در امر پیشگیری، مشاوره  و درمان مشکلات سازگاری و روانی مورد تاکید جدی قرار گرفته است. در این زمینه به تأثیر تعیین کنندة دیدگاه رشدی میتوان اشاره کرد.

براساس دیدگاه  رشدی، مشکالت کودکان ناشی از انحراف از یک یا چند حوزة رشدشناختی، زیست شناختی، هینانی، رفتاری، ارتباطی و اجتماعی است . در حال حاضر، متخصصان روانشناسی، روانپزشکی و مشاورة کودکان و نوجوانان در بررسی الگو های رفتاری (بهنجار و نابهنجار)، علائم قابل، مشاهدة رفتار را در قالب و چارچوب تحولی کودکان قرار میدهند و آن را براساس مراحل رشد کودکان تبیین و توجیه میکنند و اعتقاد عمومی صاحبنظران این واقعیت است که کودکان در مقوله های مختلف با بزرگسالان تفاوت دارند.

فرايند مراقبتهاي ادغام يافته روانپزشکي در کودکان CPC

مراقبت هاي ادغام يافته روانپزشکي به معني پيشگيري اوليه و تشخيص اختلالات روانپزشکي در کودکان با استفاده از نشانه هاي شرح حال, مشاهدات و ارزيابي وضعيت رواني و انتخاب مداخلات لازم مي باشد. نشانه هاي انتخاب شده بر اساس منابع معتبر بوده و به نحوي انتخاب شده اند که پزشک بتواند مسير اقدامات لازم را در صورت مشاهده آنها بيابد.

از آنجا که بسياري از نشانه های اختلالات روانپزشکي کودکان مرتبط با مرحله تکاملي کودک است و آگاهي از نشانه هاي طبيعی و غير طبيعي در هر مرحله رشدي حائز اهميت است. لذا مداخلات بر اساس طبقه بندي نشانه ها تدوين شده اند و مداخلات مربوط به يک طبقه ممکن است چندين اختلال را تحت پوشش قرار دهند.

در راهنما ها به نحوه ارزيابي کودک, شناسائي نشانه هاي خطر, طبقه بندی, مداخلات, نحوه آموزش و چگونگي پيگيري پرداخته شده است.

چگونگي مراقبت:

مراقبت به معنی پيشگيری از بيماری های روانپزشکي است. سطح اوليه, پيشگيري از طريق آگاهي پزشک از مراحل رشدي و تکاملي کودک و اختلالات مربوط به هر مرحله، شناسائي نشانه هاي خطر و ارائه آموزشها و راهکارهاي مناسب بر اساس منابع علمي معتبر انجام مي شود. در سطح دوم و سوم مراقبت از طريق شناسائي اختلالات يا ناتواني هاي ناشي از اختلالات و انجام اقداماتي در خصوص درمان و توانبخشي است.

در اين مجموعه به نحوه ارزيابي کودک سالم, انتخاب توصيه هاي مناسب, اقدامات مشاوره اي و مراقبت هاي پيشگيري  اشاره مي شود.

روند کامل مراقبت از کودک سالم شامل مراحل زير است:
 • ارزيابي: شامل گرفتن شرح حال مناسب و انجام معاينه وضعيت رواني, بررسي وضعيت تکاملي در زمينه هاي حرکت, گفتار, ارتباطات اجتماعي, هيجانات و … , ارزيابي محيط رشدي و مراقبين, عملکرد تحصيلي و مدرسه, و نيز نشانه هاي خطر مي باشد.
 • طبقه بندی: هر مشکلي به اين صورت طبقه بندي مي شود.
 • نيازمند ارجاع
 • انجام اقدامات لازم
 • ارائه توصيه هايي جهت مراقبت در منزل

ارائه توصيه ها: پس از طبقه بندی چنانچه کودک نيازمند ارجاع است قبل از ارجاع توصيه هاي لازم را در خصوص نحوه پي گيري مراقبت ارائه نموده و مراقبين را در مورد چگونگي مراجعات بعدي مطلع نمائيد. و چنانچه نيازمند ارجاع نيست ممکن است مراقبين نيازمند دريافت آموزشهائي در خصوص نحوه مراقبت از کودک باشند در اين صورت آموزشهاي لازم را ارائه دهيد. اين در صورتي مفيد است که والد يا مراقب خودش مراجعه نمايد. در مواردي ممکن است مراقب نداند چه موقع بايد در مورد مشکلات فرزندش مراجعه کند بنابراين آموزش به خانواده در اين خصوص بخش مهمي از استراتژی های مراقبت است.

 • پيگيري: زمانيست که لازم است کودک بدليل مشکل موجود تحت نظر پزشک باشد در اين صورت کودک را در فواصل مشخص ملاقات نموده ضمن انجام اقدامات پيگيري, در صورت لزوم در مورد مشکل قبلي يا مشکلات جديد ارزيابي مجدد انجام شود.

 

مراقبت از کودکان در 3 گروه سني زير ارائه مي شود:
 • شيرخوار کمتر از 2 سال
 • کودک 2 تا 6 سال
 • کودک 6 تا 11 سال
جداول مراقبت و  طبقه بندي به شما در انجام مراحل زير کمک مي کنند:
 • ارزيابي دوره اي کودک سالم
 • ارزيابي کودکي که مراجعه اش بدليل مشکل خاصي بوده است
 • طبقه بندي
 • ارائه آموزشها و توصيه هاي لازم
 • مشاوره با مادر
 • درمان و پي گيري

مشاوره کودک در زیبا دشت

نشانه ها, طبقه بندي و مداخلات بستگي به سن و سطح تكاملي کودک دارد.

ارزيابي و طبقه بندي:

در جداول مراقبت و طبقه بندي, نحوه ارزيابي, طبقه بندي اختلال کودک, تشخيص و نوع مداخله توضيح داده شده است. ستونهاي سمت راست نحوه گرفتن شرح حال و معاينه وضعيت رواني را نشان مي دهند.

طبقه بندي: در ستون طبقه بندي نشانه هاي باليني اختلال و نحوه طبقه بندي آنها نشان داده شده است. طبقه بندي بر اساس شدت بيماري و نوع مداخلات مورد نياز انجام شده است. در مورد هر يک از نشانه ها يک طبقه بندي را انتخاب خواهيد کرد که با شدت اختلال در کودک منطبق است.

تعيين نوع مداخله:

اين ستون به شما کمک مي کند تا در چارت ارزيابي و طبقه بندي نوع مداخله مناسب را تعيين نمائيد. در صورت نياز به ارزيابي تشخيصي بيشتر به قسمت جداول تشخيص هاي افتراقي مراجعه کنيد.

مداخلات درمانی: 

مداخلات عبارتند از ارائه آموزشهاي لازم, درمان در مرکز يا منزل از طريق دادن نسخه,آموزش در مورد چگونگي درمان, مشاوره با مادر و در صورت نياز ارجاع به مراکز تخصصي. پس از بازگشت كودك از مراكز تخصصي ممكن است نيازمند پي گيري خاص باشد در اين صورت پي گيري را بر اساس فصل پي گيري اين راهنما انجام دهيد.

مشاوره کودک در زیبا دشت

روانشناس خوب در زیبا دشت

ازدواج چیزی فراتر از داشتن خانه و داشتن فرزند است. ازدواج به این معناست که کسی در کنار شما باشد که عمیقاً شما را دوست داشته حتی اگر شما را در بدترین حالتتان دیده باشد. مشاوره پیش از ازدواج با یک روانشناس خوب در محله

زیبادشت می تواند به شما کمک کند تا درک عمیق تری از هدف ازدواج خود ایجاد کنید.

https://arameshravan.com/

درمانگر خوب در زیبا دشت

روانشناسان افرادی هستند که تحصیلات روانشناسی دارند و در زمینه درمان روان بدون دارو و با صحبت کردن فعالیت می‌کنند. روانشناسان می‌توانند در حوزه‌های مختلف روان درمانی فردی، خانواده، زوج، کودک و … فعالیت کنند. افراد زیادی

هستند که علم کافی ندارند

https://arameshravan.com/

دکتر روانپزشک خوب در تهران

روانپزشکان به درمان اختلالاتی مانند انواع فوبیا ، اختلالات خلقی و به طور کلی اختلالات روانی می پردازند.دکتر روانپزشک تهران بیماران را با استفاده از روش ها و داروهای روان درمانی درمان می کنند.

در صورت داشتن علائم بیماری های اعصاب و روان باید به یک دکتر روانپزشک خوب در تهران مراجعه کرد.

اگر ساکن شهر تهران هستید و به دنبال دکتر روانپزشک خوب در تهران هستید پیشنهاد میکنیم با ما همراه باشید.

https://arameshravan.com/

ارتباط با ما

Call: 02144246886

Instagram:nedaye-aramesh-ravan

09924793881:eitaa

www.arameshravan.com

ندای آرامش روان

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *