آزمون روانشناسی

مقياس چندبعدي اضطراب كودكان

 

 جنسیت:                                                       سن:                                                      مقطع تحصیلی:
لطفاً جملات زير را با دقت بخوانيد و از ميان 4 گزينه هرگز، به ندرت ، گاهي اوقات و

هميشه بهترين گزينه را كه بيان كننده نظر شماست، انتخاب كنيد.

هرگز به ندرت گاهی اوقات همیشه
1 من احساس نگراني يا ناراحتي مي كنم.        
2 من معمولاً از ديگران اجازه مي گيرم.        
3 من از اينكه ديگران به من بخندند، نگرانم.        
4 وقتي پدر و مادرم از من دور مي شوند، مي ترسم.        
5 من در نفس كشيدن مشكل دارم.        
6 من هميشه مواظب خطرهاي هستم.        
7 تصور رفتن به اردو براي من ترسآور است.        
8 من ترس و دلهره دارم.        
9 من خيلي تلاش مي كنم كه از والدين و معلمهايم اطاعت كنم.        
10 من از اينكه بچه هاي ديگر بخواهند مرا مسخره كنند، مي ترسم.        
11 من سعي مي كنم در نزديكي پدر و مادرم بمانم.        
12 من احساس ضعف و سرگيجه مي كنم.        
13 من ابتدا همه چيز را به دقت بررسي مي كنم.        
14 من از اينكه در كلاس اسمم را صدا بزنند، نگرانم.        
15 من فرد پر جنب و جوشي هستم.        
16 من از اينكه ديگران مرا احمق بدانند، مي ترسم.        
17 من شب ها لامپ اتاقم را روشن مي گذارم.        
18 من در قفسه سينه ام احساس درد مي كنم.        
19 من از اينكه بدون خانواده ام جايي بروم، دوري مي كنم.        
20 من حس عجيب، غريب و غيرواقعي دارم.        
21 من سعي مي كنم آنچه را كه ديگران دوست دارند، انجام دهم.        
22 من از اينكه ديگران درباره من چگونه فكر مي كنند، نگرانم.        
23 من از تماشاي فيلم هاي سينمايي و برنامه هاي ترسناك، خودداري مي كنم.        
24 قلبم به سرعت مي تپد يا تپش قلب دارم.        
25 من از چيزهايي كه مرا ناراحت مي كنند، دوري مي كنم.        
26 من كنار يكي از اعضاي خانواده ام مي خوابم.        
27 من احساس بي قراري و ناآرامي، مي كنم.        
28 من سعي مي كنم هر كاري را كاملاً درست انجام دهم.        
29 من از اينكه كار احمقانه يا شرمآوري انجام دهم، نگرانم.        
30 من از سوار شدن به ماشين يا اتوبوس مي ترسم.        
31 من حالت تهوع دارم.        
32 اگر ناراحت شوم يا بترسم، بلافاصله به كسي اطلاع مي دهم.        
33 من از اينكه كاري را در جمع انجام دهم، عصبي مي شوم.        
34 آب و هواي بد، تاريكي، ارتفاع، حيوانات و حشرات، مرا مي ترسانند.        
35 دست هايم مي لرزند.        
36 .من شرايط را كاملاً بررسي مي كنم تا مطمئن شوم كه همه چيز امن است.        
37 براي من سخت است كه از بچه هاي ديگر بخواهم با من بازي كنند.        
38 احساس مي كنم دست هايم عرق كرده يا سرد مي شوند.        
39 من خجالتي هستم.        

 

 

 

 اين مقياس كه توسط مارچ و همكاران در سال1997 ساخته شد، يك ابزار خودگزارشي است كه 39 گويه دارد و براي ارزيابي نشانه هاي اضطراب در گروههاي سني 8 تا 19 سال استفاده مي شود. هرگويه بر مبناي يك مقياس چهار درجه اي ليكرت از صفر تا سه (هرگز، بندرت، گاهي اوقات و هميشه)نمره گذاري مي شود. این مقياس چهار بعد را اندازه گيري مي كند كه شامل:

  • اضطراب اجتماعی: 16،22،29،33،37،39،3،10،14
  • اضطراب جدایی: 34،30،26،23،19،17،11،7،4
  • اجتناب از آسیب: سوالات شماره 36،32،28،25،21،13،9،6،2،
  • نشانه های جسمانی: سوالات شماره 38،35،31،27،24،20،18،15،12،8،5،1(کینجری،گینزبرگ و بارستین،2009؛ به نقل از مشهدی و همکاران،1391)

در مطالعه ايوارسون(2006) برای کل مقیاس ضریب آلفای 87/0 و برای خرده مقیاس اضطراب اجتماعی، نشالنه های جسمانی، اجتناب از آسیب و اضطراب جدایی به ترتیب ضریب آلفای 0/83،0/84،0/71،64/0 به دست آمد. مشهدی و همکاران (1391) نیز در  بررسی روایی  و پایایی این پرسشنامه، مشخصات روان سنجی مناسبی را گزارش کردند. شما می توانید این مقاله را در  انجمن روان بنیان دانلود نمائید.

منابع:

Kingery, J. N., Ginsburg, G. S., & Burstein, M. (2009). Factor Structure and Psychometric  Properties of the Multidimensional Anxiety Scale for Children in an African American Adolescent Sample. Child Psychiatry and Human Development, 40(2): 287–300.

مشهدي،علی.،سلطانی شال،رضا.،میردورقی،فاطمه.،بهرامی،بهرامی(1391). ويژگيهاي روانسنجي مقياس چندبعدي اضطراب كودكان. فصلنامه روانشناسي كاربردي، سال 6، شماره1(21)، بهار 1391،70-87.

 

[1] . multidimensional anxiety scale for children

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *