آزمون روانشناسی

مقياس چهار عاملي عدالت سازمان

 

ردیف عبارات خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 تا چه اندازه رويه ها را به طور كامل براي شما توضيح داده است؟          
2 تا چه اندازه جزئيات را به موقع در اختيار شما قرار داده است؟          
3 تا چه اندازه توضيحات او در مورد رويه ها مستدل بوده اند؟          
4 تا چه اندازه ارتباطاتش را متناسب با نيازهاي خاص افراد تنظيم مي كند؟          
5 تا چه اندازه در ارتباطات با شما رك و راست بوده است؟          
6 تا چه اندازه بازده هاي دريافتي شما با توجه به عملكردتان موجه و معقول اند؟          
7 چه اندازه بازده هاي دريافتي شما براي كاري كه انجام داده ايد، تناسب و سنخيت دارند؟          
8 چه اندازه بازده هاي دريافتي تان، بازتاب ميزان سعي و كوششي است كه در كار به خرج داده ايد؟          
9 چه اندازه بازده هاي دريافتي شما منعكس كننده تما م چيزهايي است كه به سازمان داده ايد؟          
10 چه اندازه بر بازده هايي كه با اين رويه ها حاصل شده اند، اعمال نفوذ داشته ايد؟          
11 چه اندازه توانسته ايد نظرات و احساسات خود را در جريان اجراي اين رويه ها بيان كنيد؟          
12 تا چه اندازه اين رويه ها به طور همسان و هماهنگ به كار برده شده اند؟          
13 تا چه اندازه اين رويه ها عاري از سوگيري و غرض ورزي بوده اند؟          
14 چه اندازه توانسته ايد در مورد بازده هاي حاصل از اين رويه ها فرجام خواهي كنيد؟          
15 تا چه اندازه اين رويه ها بر اطلاعات دقيق مبتني بوده اند؟          
16 تا چه اندازه اين رويه ها معيار هاي اخلاقي را مراعات كرده اند؟          
17 تا چه اندازه با شما محترمانه رفتار كرده است؟          
18 تا چه اندازه با شما رفتار مودبانه اي داشته است؟          
19 تا چه اندازه شان و مقام شما را رعايت كرده است؟          
20 تا چه اندازه از اظهار نظرهاي نامناسب درباره شما خودداري كرده است؟          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان عدالت سازمانی و ابعاد آن است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
امتیاز 1 2 3 4 5

 

 

 

پرسشنامه فوق دارای پنج چهار بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
عدالت اطلاعاتی 5-1
عدالت توزیعی 9-6
عدالت رویه ای 16-10
عدالت بین فردی 20-17

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

در پژوهش هاشمي شيخ شباني و همکاران (1390) روایی صوری پرسشنامه مورد تایید متخصصین و اساتید رشته مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مقياس چهار عاملي عدالت سازماني در جدول زیر ارائه شده است:

 

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ مقياس چهار عاملي عدالت سازماني

بعد آلفای کرونباخ
عدالت اطلاعاتی 90/0
عدالت توزیعی 90/0
عدالت رویه ای 80/0
عدالت بین فردی 89/0

 

منبع: هاشمی شیخ شبانی، اسماعیل، رجبی، غلامرضا، (1390)، بررسي اعتبار و پايايي مقياس چهار عاملي عدالت سازماني، فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني، دوره سوم / شماره 7 / تابستان1390

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *