آزمون روانشناسی

مقیاس افسردگی دانشجویان  USDI

 
هدف: ارزیابی ابعاد مختلف افسردگی در دانشجویان (رخوت و بی حالی، شناختی – هیجانی، انگیزه تحصیلی)

نحوه تکمیل: سوالات زیر را خوانده و برای هر سوال با توجه به طیف پاسخدهی زیر یک عدد را انتخاب کنید:

1                2                3                4                5

کاملا مخالفم                                                        کاملا موافقم

گویه ها 1 2 3 4 5
1) نسبت به گذشته بیشتر احساس خستگی می کنم. 1 2 3 4 5
2) نمی دانم که زندگی ارزش زنده بودن را دارد. 1 2 3 4 5
3) رفتن به دانشگاه برایم بیهوده است. 1 2 3 4 5
4) انرژی لازم جهت مطالعه به میزان معمول خودم را ندارم. 1 2 3 4 5
5) احساس بی ارزشی می کنم. 1 2 3 4 5
6) به اندازه گذشته در سخنرانی های کلاسی شرکت نمی کنم. 1 2 3 4 5
7) درباره خودکشی فکر کرده ام. 1 2 3 4 5
8) انگیزه ای برای مطالعه ندارم. 1 2 3 4 5
9) انرژیم کم شده است. 1 2 3 4 5
10) کسی به فکر من نیست. 1 2 3 4 5
11) از نظر عاطفی احساس خلا می کنم 1 2 3 4 5
12) تمایلی برای شرکت در سخنرانی های کلاسی ندارم. 1 2 3 4 5
13) احساس می کنم تمرکز کردن برایم مشکل است. 1 2 3 4 5
14) احساس غمگینی می کنم. 1 2 3 4 5
15) نگرانم که در آینده هیچ ارزشی نداشته باشم. 1 2 3 4 5
16) حتی بعد از خواب هم ، احساس راحتی نمی کنم 1 2 3 4 5
17) فعالیتهایی که در گذشته برایم لذت بخش بودند در حال حاضر هیچ جذابیتی ندارند. 1 2 3 4 5
18) چالش هایی مه به هنگام تحصیل با آن ها مواجه می شوم ، بیش از حد توانایی ام است. 1 2 3 4 5
19) احساس می کنم که قادر به کنترل هیجانات خود نیستم. 1 2 3 4 5
20) بیشتر از گذشته وقتم را در تنهایی می گذرانم. 1 2 3 4 5
21) حالات خلقی من توانایی ام را در انجام تکالیف تخت تاثیر قرار می دهد. 1 2 3 4 5
22) احساس نا امیدی می کنم. 1 2 3 4 5
23) شروع و انجام تکالیف محوله برایم مشکل است. 1 2 3 4 5
24) انجام تکالیف روزمره ام ، بیش از گذشته طول می کشد. 1 2 3 4 5
25) وقتی در کنار دیگران هستم ، احساس تنهایی و انزوا می کنم. 1 2 3 4 5
26) به خوبی از عهده انجام کارها بر نمی آیم. 1 2 3 4 5
27) برخلاف گذشته ، دیگر مطالعه کردن برایم جالب نیست. 1 2 3 4 5
28) فرایند مطالعه من بواسطه افکار مزاحم مغشوش می شود. 1 2 3 4 5
29) فکر می کنم، بیشتر افراد بهتر از من هستند. 1 2 3 4 5
30) در انجام امور تحصیلی دچار مشکل هستم. 1 2 3 4 5

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر

مقیاس افسردگی دانشجویان ابزار جدیدی برای سنجش میزان افسردگی دانشجویان است که کاواجا و برایدن (2006) در دانشگاه کوینزلند استرالیا طراحی کرده اند. این مقیاس از سه خرده مقیاس رخوت و بی حالی، شناختی – هیجانی و انگیزه تحصیلی تشکیل شده است. این پرسشنامه 30 سوال 5 گزینه ای دارد که گزینه های آن به ترتیب از 1 تا 5، نمره گذاری شده و نمره هر آزمودنی بین 30 تا 150 قرار می گیرد. در این مقیاس از آزمودنی خواسته می شود تا میزان انطباق هر یک از گویه ها را با حالت روحی خود در طی دو هفته گذشته مشخص کند.

 

این پرسشنامه سه خرده مقیاس دارد که سوالات مربوط به هر خده مقیاس در جدول زیر ارائه شده است:

خرده مقیاس سوالات
رخوت و بی حال 2، 7، 14، 15، 17، 19، 20، 25، 26، 29
شناختی – هیجانی 6، 8، 23، 27، 30
انگیزه تحصیلی 1، 3، 4، 5، 9، 10، 11، 12، 13، 16، 18، 21، 22، 24، 28

 

برای بدست آوردن امتیاز هر بعد، مجموع امتیازات آن بعد و برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع نمایید. نمرات بالاتر نشان دهنده میزان افسردگی بالاتر خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی

در پژوهش حجازی و همکاران (1387) نتایج حاصل از اعتبارسنجی به دو شیوه همسانی درونی و ثبات زمانی نشان داد که اعتبار مقیاس افسردگی دانشجویان بر اساس آلفای کرونباخ 93/0 و با استفاده از روش بازآزمایی، 86/0 است. بررسی های مرتبط با روایی محتوا، همزمان، واگرا، پیش بین، تفکیکی و سازه USDI موید روایی این مقیاس بود.

منبع : حجازی ، الهه. شریف ، علی رضا و شالچی ،بهزاد. بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI)  در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران. فصلنامه مطالعات روان شناختی. دانشگاه الزهرا. دوره 4 شماره 2 ، 1387. صفحات 125-149

– Khawaja Nigar, N. &, Bryden Kelly, J, (2006). “The development and  psychometric investigation of the university student depression inventory”.  Journal of Affective Disorders. 96. pp: 21-29

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *