آزمون روانشناسی

مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS)نسخه کوتاه

 

مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS) (واتسون و همکاران.، 1988) 20 آیتم است که شامل دو خرده مقیاس (عاطفه مثبت و عاطفه منفی) 10 آیتمی می باشد. شرکت کنندگان به  چگونگی احساس خود در طول یک هفته گذشته بر روی مقیاس 5 گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد پاسخ می دهند.نسخه کوتاه این پرسشنامه که ما به معرفی آن می پردازیم در مطالعات مکینان و همکاران، (1999) و  تامپسون(2007) مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است. این نسخه شامل 10 آیتم است که دو خرده مقیاس آن(عاطفه مثبت و منفی) هر کدام شامل 5 آیتم می باشد:

خرده مقیاس های فرم کوتاه مکینان:

خیلی اوقات یا همیشه اغلب برخی اوقات به ندرت هرگز    
5 4 3 2 1 خوش ذوقی 1
5 4 3 2 1 هوشیاری زیرکی 2
5 4 3 2 1 شور و شوق 3
5 4 3 2 1 ذوق زدگی 4
5 4 3 2 1 نیرومندی 5
5 4 3 2 1 هراسان 6
5 4 3 2 1 غمگینی 7
5 4 3 2 1 عصبی 8
5 4 3 2 1 ترس و وحشت 9
5 4 3 2 1 پریشانی 10

 

 

 

خرده مقیاس های فرم کوتاه تامپسون:

خیلی اوقات یا همیشه اغلب برخی اوقات به ندرت هرگز    
5 4 3 2 1 خوش ذوقی 1
5 4 3 2 1 هوشیاری زیرکی 2
5 4 3 2 1 متوجه و دقیق 3
5 4 3 2 1 فعال 4
5 4 3 2 1 نیرومندی 5
5 4 3 2 1 هراسان 6
5 4 3 2 1 غمگینی 7
5 4 3 2 1 عصبی 8
5 4 3 2 1 شرمساری 9
5 4 3 2 1 خصومت 10

طریقه نمره گذاری برای هر دو فرم:

خرده مقیاس ها-

آیتم های 1 تا 5 عاطفه مثبت 1
آیتم های 6 تا 10 عاطفه منفی 2
خیلی اوقات یا همیشه اغلب برخی اوقات به ندرت هرگز  
5 4 3 2 1  

روایی و پایایی

نسخه اصلی 20 آیتمی panas هر چند به زبان های متفاوتی ترجمه و در نمونه های گوناگونی اجرا شده است اما دو نسخه کوتاه موجود از این مقیاس به تازگی مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته است. مرز و همکاران(2013) این محدودیت ها را مورد توجه قرار داده و به بررسی مشخصات روانسنجی هر سه نسخه موجود از این مقیاس در نمونه امریکایی – افریقایی پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان دهنده روایی و پایایی مناسب نسخه اصلی و همچنین دو نسخه کوتاه آن بود.

 

 

Merz L E, Malcarne L V, Roesh S C, Ko, Emerson m, Roma G V, Sadler R  G.(2013).Psychometric properties of Positive and Negative Affect Schedule(PANAS) original and short forms in an African American community sample. Journal of Affective Disorders 151 (2013) 942–949.

Thompson, E.R., 2007. Development and validation of an internationally reliable short-form of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Journal of Cross-Cultural Psychology 38, 227–242.

Mackinnon, A., Jorm, A.F., Christensen, H., Korten, A.E., Jacomb, P.A., Rodgers, B.,

  1. A short form of the Positive and Negative Affect Schedule: evaluation of factorial validity and invariance across demographic variables in a community sample. Personality and Individual Differences 27, 405–416.

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *