آزمون روانشناسی

مقیاس نو آوری سازمانی – مدرسه

 

 

همیشه غالبا گاهی اوقات به ندرت هرگز سوالات ردیف
          به نظر من نظرات جدید معلمان باید کاملا بدون ابهام بوده و تمام جوانب آن دقیق و واضح باشد. 1
          رعایت دقیق قوانین و مقررات برای کارکنان مدرسه کاملا ضروری است. 2
          معلمان مجازند برای رسیدن به نتایج مورد نظر، از هر وسیله ای که خود تشخیص می دهند، استفاده نمایند. 3
          در این مدرسه هیچ کس به خاطر عدم موفقیت در کاری جدید، مجازات نخواهد شد. 4
          همواره کوشش می کنم زمینه برقراری ارتباط و تبادل نظر بین کارکنان، اولیاء و دانش آموزان را فراهم کنم. 5
          به نظر من،در کارهای مدرسه رسیدن به نتایج مورد نظر مهمتر از روش انجام دادن کارهاست. 6
          اگر کار جدیدی احتمال شکست داشته باشد، از آن صرف نظر می کنم. 7
          فرصتهای متعددی ( تهیه مجلات و نرم افزارهای آموزشی – جلسه پرسش و پاسخ – دعوت از صاحب نظران و …) را جهت آموزش مهارتهای کارکنان مدرسه به وجود آورده ام. 8
          معلمان و دانش آموزان خلاق مهمترین سرمایه این مدرسه هستند. 9
          در این مدرسه ، هر فردی می تواند خودش تصمیم گیرنده باشد، بدون این که شخصی او را کنترل کند. 10
          باور دارم که معلمان به راحتی می توانند رفتار و کارهای خود را کنترل کنند. 11
          اگر نظرات جدید معلمان امور جاری مدرسه را به چالش بکشاند، از آن صرف نظر می کنم. 12
          کوشش همیشگی من این است که از پیدایش زمینه های تضاد در مدرسه، جلوگیری کنم. 13
          معلمان و دانش آموزان مدرسه احساس می کنند ارتباط برقرار کردن با مدیر آسان است. 14
          در صورت امکان، معلمانی را به این مدرسه خواهم آورد که همواره به دنبال نظرات و روش های نو باشند. 15
          معلمان را از انجام دادن کاری که غیر عملی به نظر می رسد، منع می کنم. 16
          هزینه طرح های جدیدی را که در مدرسه پیشنهاد می شود، تامین خواهم کرد. 17
          اگر پیشنها و یا نظرات جدید معلمان غیر عملی به نظر برسند، آنها را نخواهم پذیرفت. 18
          معلمان مدرسه را جهت حضور در دوره های ضمن خدمت و یا سایر دوره های آموزشی، تشویق می کنم. 19
          از صرف وقت برای شنیدن و درک نظرات جدید امتناع نمی کنم. حتی اگر این نظرات مزایای عملی به همراه نداشته باشند. 20
          فقط در صورتی نظری را می پذیرم که کاملا دقیق و روشن باشد. 21
          هنگام تصمیم گیری در امور مدرسه ، به نظرات و روش های خودم تکیه می کنم. 22
          در مدرسه ای که مدیر آن هستم ، معلمان آزاد می باشند تا به هر نحوی که بخواهند، اظهار نظر کنند. 23
          خطرات و شکستهای احتمالی را مانعی برای اقدام به کاری جدید نمی دانم. 24

 

شیوه امتیاز دهی:

شیوه امتیاز دهی این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت دارای 5 گزینه می باشد. نمره گذاری برای گویه های مثبت بدین صورت است:

گزینه امتیاز
کاملا موافقم 5
موافقم 4
نظری ندارم 3
مخالفم 2
کاملا مخالفم 1

 

اما در گویه های منفی شیوه امتیاز دهی بدین صورت می باشد:

 

گزینه امتیاز
کاملا موافقم 1
موافقم 2
نظری ندارم 3
مخالفم 4
کاملا مخالفم 5

 

بدین ترتیب، نمره هر فرد می تواند حداکثر 120 و حداقل نیز 24 باشد.

 

ابعاد پرسشنامه:

این پرسشنامه دارای سه بعد (فرهنگی، ساختاری و منابع انسانی) می باشد که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است:

بعد سوالات مربوط به آن
فرهنگی 1،3،6،7،10،12،13،16،18،20،21،24
ساختاری 2،5،11،14،17،22
منابع انسانی 4،8،9،15،19،23

 

روایی و پایایی:

برای تعیین روایی سازه نیز از روش تحلیل ماده (گویه) استفاده گردید، بدین ترتیب که همبستگی هر سوال با نمره کل و زیرمقیاس مربوطه محاسبه گردید. نتیجه این محاسبات نشان داد که تمامی ضرایب در سطه 01/0 و پایین تر معنی دار می باشند. نتایج این محاسبات در جدول زیر ارائه شده است (ساعت چی و همکاران،  1389):

تحلیل ماده (گویه) مقیاس نوآوری سازمانی

شماره سوال زیرمقیاس همبستگی با زیرمقیاس همبستگی با مقیاس کل شماره سوال زیرمقیاس همبستگی با زیرمقیاس همبستگی با مقیاس کل
1 بعد فرهنگی 453/0 298/0 2 بعد ساختاری 452/0 391/0
3 376/0 324/0 5 614/0 526/0
6 527/0 415/0 11 372/0 316/0
7 391/0 286/0 14 328/0 245/0
10 556/0 361/0 17 431/0 431/0
12 435/0 303/0 22 414/0 310/0
13 461/0 372/0 4 بعد منابع انسانی 401/0 386/0
16 316/0 183/0 8 286/0 262/0
18 541/0 416/0 9 482/0 411/0
20 385/0 348/0 15 369/0 312/0
21 414/0 356/0 19 317/0 278/0
24 433/0 276/0 23 470/0 356/0

 

برای تعیین پایایی پرسشنامه نوآوری سازمانی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای بدست آمده برای این پرسشنامه و نیز ابعاد آن در جدول زیر آمده است (ساعت چی و همکاران، 1389):

  بعد فرهنگی بعد ساختاری بعد منابع انسانی نوآوری سازمانی کلی
آلفای کرونباخ 62/0 56/0 51/0 69/0

 

 

منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

 

[1] Organizational Innovation Scale in school

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *