آزمون روانشناسی

مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

 

هریک از موارد زیر دارای دوجواب است ، جواب «الف » و جواب «ب» .لطفاً در پاسخنامه ، پاسخی را مشخص کنید که توصیف کنندة تمایل یا احساس شما باشد.در بعضی موارد ممکن است هر دو پاسخ توصیف کنندة تمایل یا احساس شما باشند.در این صورت پاسخی را انتخاب کنید که تمایل و احساس شما را «بهتر توصیف » می کند.در بعضی موارد ممکن است شما هیچیک از دو پاسخ را دوست نداشته باشید.در این صورت پاسخی را که کمتر از آن بیزار هستید انتخاب کنید.هیچ سؤالی را بی پاسخ نگذارید.مهم این است که شما برای هر سؤال فقط یک پاسخ را «الف » یا «ب » را انتخاب کنید.ما فقط می خواهیم بدانیم که تمایلات و احساسات شما چگونه است .نه آنکه دیگران در بارة این مسائل چگونه احساس می کنند یا چگونه باید احساس کنند.در این تست برخلاف پاره ای از تست ها پاسخ غلط یا صحیح وجود ندارد.لطفاًبا خود صادق باشید و ارزیابی صادقانه ای از خود ارائه دهید.

  1 – الف : دوست دارم در مهمانی ها ی پرسروصدا و بی قید و بند شرکت کنم .

        ب  : من مهمانی های آرام همراه با گفت و شنود خوب را ترجیح می دهم.

  2 –  الف : از دیدن بعضی فیلم ها برای بار دوم و حتی بار سوم لذت می برم .

        ب  : نمی توانم تحمل دیدن فیلمی را داشته باشم که قبلاً دیده ام .

 3  –  الف : دلم می خواست که یک کوهنورد می شدم .

        ب  : من نمی توانم آدم هایی را که زندگی فرد را در کوهنوردی به خطر می اندازند .درک کنم .

         4 –   الف : از هر بوی بدنی بدم می آید.

      ب : بعضی از بوهای طبیعی بدن را دوست دارم .

        5 –    الف : از دیدن مکرر همان قیافه ها خسته و کسل می شوم .

       ب : مصاحبت دوستان دائمی خود را ترجیح می دهم .

         6-  الف :دوست دارم یک شهر غریب یا بخشی از آن را، حتی اگر گم هم بشوم به تنهایی کشف کنم .

     ب : وقتی محلی را خوب نمی شناسم ،ترجیح می دهم یک راهنما داشته باشم.

7 –    الف :من از کسانی که کاری می کنند یا چیزی می گویند که برای دیگران تکان دهنده یا منقلب کننده است بیزارم .

     ب :وقتی شما در مورد یک شخص تقریبا هر چه را که می خواهد بگوید یا انجام دهد پیش بینی می کنید، او حتماً برایتان کسل کننده خواهد بود.

8– الف : معمولاً از فیلم یا نمایشی که بتوانم از پیش پایان آن را حدس بزنم لذت نمی برم .

      ب :می توانم فیلم یا نمایشی را تماشا کنم که پایان آن قابل حدس زدن باشد.

9 – الف : من مصرف حشیش را امتحان کرده ام یا مایلم آن را امتحان کنم .

     ب : هرگز تمایلی به امتحان کردن حشیش ندارم.

10 – الف : دوست ندارم موادی مصرف کنم که اثرات عجیب و غریب و خطرناک در من داشته باشند.

        ب : دوست دارم بعضی از مواد توهم زا  را امتحان کنم .

11 – الف : آدم آگاه از انجام کارهای خطرناک پرهیز می کند.

       ب : گاهی دوست دارم کارهایی انجام دهم که اندکی هراسناک باشند.

 

12 – الف : من از رقصیدن بیزارم

        ب : از همجواری با افرادی که  واقعاً خوب می رقصند لذت می برم .

13 – الف : احساس می کنم که مواد محرک مرا ناراحت می کند.

         ب : غالباً دوست دارم ( با استفاده از مواد محرک) خود را سرحال بیاورم .

14 – الف : دوست دارم غذاهای جدیدی را که هرگز قبلاً نخورده ام ،امتحان کنم .

        ب : من غذاهایی را که می شناسم دستورمی دهم ،تا از ناراحتی و نارضایی اجتناب کنم .

 15 – الف : من از نگاه کردن فیلمهای خانوادگی و اسلایدهای سفر لذت می برم.

         ب : نگاه کردن فیلمهای خانوادگی و اسلایدهای سفر مرا شدیداً کسل می کند.

16 – الف : دوست دارم به ورزش اسکی روی آب بپردازم.

       ب : دوست ندارم به اسکی روی آب بپردازم .

17 – الف :دوست دارم با تخته روی امواج بازی کنم .

         ب : دوست ندارم با تخته روی امواج بازی کنم.

18- الف : دوست دارم به سفرهایی بروم که برنامه ریزی قبلی ، تعیین مسیر و زمان بندی مشخص برای آنها نکرده ام .

        ب :مایلم وقتی به سفر می روم  مسیر و زمان بندی آن کاملاً مشخص باشد.

19 – الف : من ترجیح می دهم دوستانم افرادی «خاکی » و معمولی باشند.

         ب :دلم می خواهد دوستانم را از بین هنر پیشه ها یا هیپی ها انتخاب کنم .

 20 – الف :دوست ندارم خلبانی یاد بگیرم .

          ب :دوست دارم خلبانی یاد بگیرم .

21 – الف : من سطح آب را به اعماق آن ترجیح می دهم .

         ب :دوست دارم درع عمق آب به غواصی بپردازم .

22 – الف : دوست دارم بعضی اشخاص همجنس خواه (مرد یا زن ) را ملاقات کنم.

          ب :من از آدم های «غیرعادی »دوری می کنم.

23 – الف :دوست دارم فرود آمدن با چتر نجات را امتحان کنم.

         ب :هرگز دوست ندارم با چتر نجات یا بدون چتر نجات از هواپیما بیرون بپرم.

24 – الف :دوستانی را که رفتار مهیج غیرقابل پیش بینی دارند ترجیح می دهم .

         ب :دوستانی را می پسندم که رفتارشان ثابت و قابل پیش بینی است.

25 – الف :من تجربه را به خاطر تجربه دوست ندارم .

         ب : دوست دارم تجربه ها و حالات جدید و مهیجی را برای خود به وجود آورم حتی اگر اندکی ترسناک ، غیرمعمول و غیرقانونی باشند.

26 – الف :جلوة یک اثر خوب هنری در روشنی ، قرینه سازی اشکال و توازن رنگهاست .

         ب : غالبا در آمیختگی رنگها و بی نظمی اشکال نقاشی های جدید را زیبا می یابم .

27 – الف : از اینکه وقتم را در محیط مأنوس خانه بگذارنم ،لذت برم .

          ب :  اگرمجبور باشم برای مدتی طولانی درخانه بمانم ،لذت کلافه می شوم.

28 – الف : دوست دارم از ارتفاع زیاد در استخر شیرجه بروم .

         ب :من این احساس در بلندی قرار گرفتن را دوست ندارم.

29 –  الف : دوست دارم افرادی از جنس مخالف را که از نظر بدنی مهیج اند ،ملاقات کنم .

          ب :دوست دارم افرادی از جنس مخالف را که در ارزشهای من سهیم باشند،ملاقات کنم .

30- الف : معمولا سرمستی در یک مهمانی موجب بهم خوردن مهمانی می شود زیرا بعضی مردم جنجالی و خشن می شوند.

          ب :راز یک مهمانی خوش آیند ،خود را سرمست کردن است .

 31 – الف :بزرگترین خطای اجتماعی خشن بودن است .

          ب :بزرگترین خطای اجتماعی ملالت آور بودن است .

 32 – الف :شخص باید قبل از ازدواج تجارب جنسی قابل ملاحظه ای داشته باشد.

           ب : درصورتی که دو نفر تمایل به ازدواج داشته باشند بهتر است با یکدیگر تجربیات جنسی داشته باشند.

 33 – الف :حتی اگر پول هم داشته باشم ،مایل نیستم در جمع افرادی باشم که دائما با هواپیمای جت پرواز می کنند.

           ب :می توانم از سفر دور دنیا با هواپیمای جت عمیقا لذت ببرم .

 34 – الف : اشخاصی را دوست دارم که همیشه تند و تیزند حتی اگر گاهی به دیگران اهانت کنند

            ب :از اشخاصی که تفریح آنان جریحه دار کردن احساسات دیگران است ، بیزارم .

 35 – الف :روی هم رفته در فیلمها، صحنه های جنسی زیاد است .

            ب :از تماشای صحنه های جنسی در فیلمها لذت می برم .

 36 – الف :بعد از یکی دوجرعه بهترین حالت را در خود حس می کنم .

            ب :کسانی که با مشروب شنگول می شوند اشکالی درکارشان وجود دارد.

 37 – الف :لباس انسان باید بیشتر مطابق معیارهای قابل قبول جامعه باشد تا میل و سلیقه خود او.

           ب :مردم باید به روشهای دلخواهشان لباس بپوشند حتی اگر این کار دارای اثرات عجیب و غربیب باشد.

 38 – الف :قایق رانی در یک مسیر طولانی با قایق کوچک متهورانه است .

              ب :دوست دارم یک مسیر طولانی را با قایق کوچک در دریا طی کنم .

 39 – الف :هیچ حوصله و تحمل مهمانی های بی مزه و کسل کننده را ندارم .

              ب :اگر از یک کوه بسیار مرتفع با اسکی بسرعت فرود آیم برایم مهیج و لدت بخش می باشد.

 40-الف: اسکی سرعت در پیستهای پرشیب کاری خطرناک است

        ب:اگر از یک کوه بسیار مرتفع با اسکی به سرعت فرود آیم  برایم مهیج و لذت بخش می باشد.

 

 کلید مقیاس 40 سؤالی هیجان خواهی ماروین زاکرمن (فرم 5 )

جواب گزینه جواب گزینه جواب گزینه جواب گزینه
ب 31 ب 21 ب 11 الف 1
الف 32 الف 22 ب 12 ب 2
ب 33 الف 23 ب 13 الف 3
الف 34 الف 24 الف 14 ب 4
ب 35 ب 25 ب 15 الف 5
الف 36 ب 26 الف 16 الف 6
ب 37 ب 27 الف 17 ب 7
ب 38 الف 28 الف 18 الف 8
الف 39 ب 29 ب 19 الف 9
ب 40 ب 30 ب 20 ب 10

چهار مؤلفة مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

تجربه طلبی

ES

ماجراجوئی

TAS

ملال پذیری

BS

گریزاز بازداری

DIS

4 3 2 1
6 11 5 12
9 16 7 13
10 17 8 25
14 20 15 29
18 21 24 30
19 23 27 32
22 28 31 33
26 38 34 35
37 40 39 36

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *