بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

ملاکهای تشخیص اختلال روانپریشی ناشی از مصرف مواد

اختلالات سایکوتیک

ملاکهای تشخیص اختلال روانپریشی ناشی از مصرف مواد

aramravan
اشتراک گذاری

ملاکهای تشخیص اختلال روانپریشی ناشی از مصرف مواد

 

 

دیگران این موارد زا هم جست و جو کرده اند
_ درمان سایکوز ناشی از مواد
_ اختلالات روانی ناشی از مصرف مواد
_ راههای درمان سایکوز
_ اختلال مصرف مواد در dsm 5
_ سایکوز گذرا
_ آیا بیماری سایکوز درمان قطعی دارد
_ درمان سایکوز در طب سنتی
_ اختلال افسردگی ناشی از مواد

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *