بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

هذیان چیست؟

اختلال اسکیزوفرنی هذیان

هذیان چیست؟

aramravan
اشتراک گذاری

هذیان باوری است نادرست مبتنی بر استنباط غلط از واقعیت خارجی، که با آن‌چه تقریباً تمام لفراد دیگر باور دارند مغایر است و علی‌رغم ارائه دلیل واضح و بی‌چون و چرای مخالف آن، هم‌چنان ثابت و مستحکم باقی می‌ماند. این باور به صورت طبیعی و عادی مورد قبول سایر اعضای فرهنگ یا خرده فرهنگ فرد نیست (مثلاً بخشی از ایمان مذهبی به شمار نمی‌رود). اگر این باور نادرست مربوط به ارزش‌گذاری شخصی باشد، فقط وقتی هذیان محسوب می‌شود که قضاوت فرد بیش از حد افراطی و غیر قابل  قبول باشد. اعتقاد هذیانی به صورت یک طیف پیوسته رخ می‌دهد، چنان‌که گاه می‌توان وجود آن را از رفتار فرد نتیجه‌گیری کرد. تمایز میان هذیان و عقیده بیش‌بها داده شده اغلب مشکل است (در مورد عقیده بیش‌بها داده شده نیز عقیده یا باور غیر معقولی وجود دارد ولی شدت پایبندی به آن کمتر از هذیان است). هذیان‌ها براساس محتوایشان به انواع فرعی تقسیم می‌شوند.

 

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *