آزمون روانشناسی

پرسشنامه احساس غربت

 

دانشجوی گرامی، این آزمون برای بررسی وضعیت تحصیلی و خانوادگی شما تهیه شده است خواهشمند است به سوال ها پاسخ داده و هیچ کدام را بدون پاسخ نگذارید، مطمئن باشید اسرار شما حفظ خواهد شد

سن:                   جنس:                            تحصیلات:                                    رشته تحصیلی

محل سکونت: شهر / روستا ……………..

فاصله محل سکونت تا محل تحصیل: ……………… کیلومتر

با چند نفر منزل گرفته اید یا ساکن خوابگاه هستید؟ ………..

ردیف عبارت هرگز کمی متوسط زیاد خیلی زیاد
1 دلتنگ شدن برای خانواده.          
2 دلتنگ شدن برای والدین.          
3 داشتن شوق برای برگشتن به خانه.          
4 به هنگام سختی خواهان تماس داشتن با خانواده.          
5 در گذشته چقدر دلتنگ خانواده شده اید؟          
6 دلتنگ شدن خانه.          
7 در 4 هفته گذشته چقدر دلتنگ خانه شده اید؟          
8 احساس اینکه خانواده دلتنگ شماست.          
9 دلتنگی برای کسانی که به انها اعتماد دارید و می توانید با آنها حرف بزنید.          
10 در بدترین حالت با چه شدتی دلتنگ خانه شده اید؟          
11 دلتنگ شدن برای محیطی صمیمی و مورد اعتماد.          
12 وقتی از خواب بیدار می شوید دوست دارید در موقعیت قدیمی باشید.          
13 دلتنگی برای عطر و بوی یک همسایه قدیمی.          
14 دلتنگ خانه قدیمی شدن.          
15 راحت تر بودن در موقعیت قدیمی نسبت به موقعیت جدید.          
16 دلتنگ مغازه ها، کوچه و خیابان محله قدمی بودن.          
17 دلتنگ نزدیکی و صمیمیت همسایه قدیمی بودن.          
18 اغلب میل برگشت به دیار قدیمی.          
19 موقعیت و زمان قدیمی بهتر از موقعیت و زمان فعلی بود.          
20 همواره در آرزوی این بودن که همه چیز طبق معمول رسوم پیش بود.          
21 احساس انزوا کردن در دنیا.          
22 احساس تنهایی کردن.          
23 احساس اینکه کسی مرا دوست ندارد.          
24 همواره به گذشته فکر کردن.          
25 رویاپردازی در مورد یک موقعیت قدیمی.          
26 احساس بی ریشگی کردن.          
27 داشتن احساسی ناخوشایند در یک موقعیت جدید.          
28 احساس سردرگمی کردن در یک موقعیت جدید.          
29 دشواری در سازگار شدن با یک موقعیت جدید.          
30 دشواری در پذیرش امور روزمره جدید.          
31 فرار از یک مکان جدید.          
32 دشواری در عادت کردن به رسوم جدید.          
33 اضطراب داشتن از بابت اینکه دوستی نتواند بلافاصله به کمک بیاید.          
34 داشتن شوق دیدن موقعیت های آشنا          
35 دلتنگی برای دوست، نامزد یا همسر.          
36 گشتن به دنبال چهره های آشنا.          

 

روش نمره گذاری و تفسیر

هر یک از گزینه های هرگز، کمی، متوسط، زیاد و خیلی زیاد به ترتیب نمره 1، 2، 3، 4 و 5 نمره می گیرد. نمره کلی احساس غربی آزمودنی ها از جمع جبری امتسازات داده شده به سوال ها بدست می آید. حداقل نمره در این آزمون 36 و حداکثر آن 180 است. نمره های بالا در این آزمون نشانگر احساس غربی بالای فرد و نمره های پایین نشانه دهنده احساس غربی پایین است.

ابعاد مختلف پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است:

عامل سوال نام عامل
1 11-1 دلتنگی برای خانواده
2 20-12 میل برگشتن به وطن
3 26-21 احساس تنهایی
4 33-27 ناسازگاری با محیطهای جدید
5 36-34 دلتنگی برای دوستان صمیمی

 

برای بررسی وضعیت آزمودنی در عامل های آزمون باید نمره خام مربوط به سوال های آن عامل را با هم جمع کرد.

 

پایایی آزمون

پایایی آزمون احساس غربت برای عامل های 1 الی 5 به تفکیک جنسیت (دختر و پسر) با استفاده از روش آلفای کرونباخ در جدول زیر ارائه شده است:

عامل جنسیت پایایی (آلفای کرونباخ) تعداد آزمودنی
اولیه دختر 901/0 278
پسر 890/0 228
اول دختر 875/0 345
پسر 876/0 277
دوم دختر 825/0 363
پسر 771/0 294
سوم دختر 702/0 377
پسر 721/0 296
چهارم دختر 760/0 369
پسر 690/0 294
پنجم دختر 510/0 374
پسر 456/0 301
نهایی دختر 899/0 286
پسر 885/0 223

 

 

 

منبع: زارع، حسین، امین پور، حسن، آزمون های روان شناختی، انتشارات آییژ، 1390.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *